Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Projektet är förankrat vid Barncancerforskningsenheten. Vi studerar psykologiska och socioekonomiska konsekvenser av somatisk sjukdom, i första hand barncancer. Handledare kommer att vara Annika Lindahl Norberg, psykolog, docent; Emma Hovén, beteendevetare, PhD; Scott Montgomery, klinisk epidemiolog, professor; samt Mats Heyman, barnonkolog, docent. I projektgruppen finns forskare inom bland annat psykologi, klinisk epidemiologi, biostatistik, klinisk barncancerforskning, och socialt arbete, och vi samarbetar även med forskare vid bland annat Uppsala universitet, Stockholms universitet och Högskolan i Gävle.

För att läsa mer om forskargruppen, besök vår hemsida: http://ki.se/kbh/barnonkologi

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Doktorandprojektet kommer att genomföras inom ramen för ett pågående projekt där vi undersöker socioekonomiska effekter för föräldrar till barn med cancer. De fyra studier som ingår i doktorandprojektet avser att undersöka effekter på föräldrars inkomst, anställning och sjukskrivning samt roller i familj och arbetsliv. Doktoranden får tillfälle att tillägna sig fördjupade kunskaper i olika typer av vetenskaplig metodologi: epidemiologisk ansats baserad på registerdata och kvalitativ ansats baserad på data från fokusgruppintervjuer. Doktoranden förväntas arbeta aktivt med datainsamling, statistisk analys, kvalitativ analys och rapportskrivande.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Färdigheter och personliga egenskaper 
Vi söker dig med utbildning inom samhällsvetenskap (t.ex. ekonomi, hälsoekonomi, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap), folkhälsa, psykologi eller liknande. Grundläggande kunskaper i statistik krävs. Intresse för såväl epidemiologisk som kvalitativ forskning är avgörande, och praktisk erfarenhet inom båda metodområdena är meriterande. För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska språket eftersom doktoranden kommer att samla in och analysera data från fokusgruppintervjuer. Mycket god förmåga att tala och skriva på engelska är också ett krav. Personliga egenskaper kommer att vara av stor betydelse i utvärderingsprocessen. Den sökande bör vara flexibel, noggrann, och ambitiös.

Bedömningsgrunder 
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder: 

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Utbildningsbidrag (år 1) samt anställning som doktorand (år 2, 3 och 4) är den vanligaste försörjningen för doktorander vid KI. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Referensnummer 2-3542/2015
Kontakt
  • Annika Lindahl Norberg , annika.lindahl.norberg@ki.se, 070-226 06 71
Facklig företrädare
  • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08-5177 34 50, lars.ahrlund@ki.se
  • Anne Edgren, OFR, 08-616 16 29
  • Gunnar Stenberg, SEKO, 08-524 880 75
Publicerat 2015-10-16
Sista ansökningsdag 2015-11-16

Tillbaka till lediga jobb