Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 520 anställda och en omsättning på 518 miljoner år 2022, består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Aging Research Center (ARC), en avdelning inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en mångdisciplinär forskningsmiljö som omfattas av i huvudsak tre vetenskapliga inriktningar; medicinsk epidemiologi, psykologi och socialgerontologi. Centret har omkring 70 anställda, har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Den aktuella positionen är baserad på två finansierade forskningsprojekt som avser depression i ålderdom vid ARC. Den framgångsrika kandidaten kommer att vara involverad i studier av samspelet mellan kroniska somatiska sjukdomar och depression i hög ålder, med särskild tonvikt på dubbelriktade associationer och underliggande biologiska mekanismer.I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till projektets aktiviteter för att undersöka det naturliga förloppet av åldersdepression och depressions roll i komplexa mönster för sjukvårdsanvändning hos äldre vuxna. Genom att utnyttja den väl karakteriserade Swedish National Study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K) kommer vi att analysera data från över 3000 individer 60+ med mer än 20 års observation.

Din roll

En viktig uppgift för den som erhåller tjänsten blir att bidra konceptuellt och metodologiskt till forskningen inom dessa projekt. Kandidaten som erhåller tjänsten kommer att handledas av docent Serhiy Dekhtyar från ARC. Dessutom kommer kandidaten att ha möjlighet att initiera egna projekt. Produktion av rapporter och publikationer till sakkunniggranskade tidskrifter och andra sätt att sprida kunskap blir centrala uppgifter.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vi söker en kandidat som har den bakgrund som krävs och förmågan att arbeta i ett tvärvetenskapligt team, vara självständig, ta initiativ och proaktiv i att hitta lösningar. Kandidaten måste också ha goda organisatoriska färdigheter, ett öga för detaljer och god kommunikationsförmåga.

Erforderliga kunskaper, färdigheter & förmågor

 • Medicinsk läkare med utbildning i geriatrik och erfarenhet av psykiatri.
 • Doktor (PhD) i epidemiologi.
 • Betydande arbetserfarenhet av longitudinell dataanalys och tolkning, särskilt av populationsbaserad epidemiologisk data.
 • Forskningserfarenhet inom området åldersdepression, detaljerad kunskap om och erfarenhet av depressiva symtombedömningar, särskilt hos äldre vuxna.
 • Utmärkt hantering av statistisk programvara (t.ex. Stata, R), särskilt i relation till komplexa modelleringsmetoder (t.ex. Markov Multistate Models eller Network Analysis).
 • Behärskar engelska flytande i tal och skrift.

Meriterade kunskaper, färdigheter & förmågor

 • Förmåga att arbeta i en samarbetsmiljö med forskare med kvantitativ och klinisk bakgrund.
 • Intresse för professionell utveckling inom området åldrandepidemiologi.
 • Proaktiv attityd.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Information om ARC

Information om NVS

Tio skäl att välja Karolinska Institutet

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 22 november 2023.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4345/2023
Kontakt
 • Chengxuan Qiu (research group leader) , chengxuan.qiu@ki.se
 • Serhiy Dekhtyar (supervisor), serhiy.dekhtyar@ki.se
 • Amanda Nyberg, HR Officer, amanda.nyberg@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2023-11-08
Sista ansökningsdag 2023-11-22

Tillbaka till lediga jobb