Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 520 anställda och en omsättning på 518 miljoner år 2022, består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Aging Research Center (ARC), en avdelning inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en mångdisciplinär forskningsmiljö som omfattas av i huvudsak tre vetenskapliga inriktningar; medicinsk epidemiologi, psykologi och socialgerontologi. Centret har omkring 70 anställda, har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Forskargruppen

Forskargrupperna inom psykologisektorn vid ARC använder longitudinella data från stora populationsbaserade databaser och mindre datainsamlingar i syfte att studera förändringar i kognitiv förmåga och dess neurala bas i åldrandet. Utöver olika kognitiva mått använder vi hjärnavbildningstekniker som PET och MRI för att studera betydelsen av strukturella och funktionella faktorer liksom dopaminfunktioner i det kognitiva åldrandet.

Din roll

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 4 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Tjänsten som biträdande lektor innefattar till största delen forskning, men även forskningsadministration och undervisning ingår i tjänsten. I arbetsuppgifterna ingår att delta i pågående forskningsprojekt i kognitiv neurovetenskap med fokus på relationen mellan hjärna och kognition.

Arbetsuppgifterna inkluderar:

 • planera, analysera och rapportera forskningsprojekt i kognitiv neurovetenskap
 • initiera och utveckla nya projekt och ansöka om forskningsmedel inom detta ämnesområde
 • forskningsadministration relaterade till de databaser som ska användas i forskningen
 • undervisa och handleda studenter på grund- och avancerad nivå inom områdena kognitivt åldrande och kognitiv neurovetenskap 

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
 • längre sjukdom
 • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader)
 • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Kompetenskrav för anställningen:

 • Doktorsexamen inom neurovetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens
 • Kunskap inom området hjärnavbildning och kognitivt åldrande
 • Kunskap och erfarenhet av statistisk bearbetning av longitudinella databaser
 • Kunskap och erfarenhet av att analysera multimodala hjärnavbildningsdata
 • Publikationer inom området i internationella vetenskapliga tidskrifter
 • Dokumenterad vetenskaplig kunskap och kvalitet i tidigare arbeten relevanta för ansökan
 • God förmåga att undervisa
 • Mycket god förmåga i engelska såväl i tal som i skrift

Vi söker en kandidat med god analytisk förmåga som snabbt förstår nya idéer och metoder samt med hög förmåga att ta ansvar och fullfölja uppdrag. Du är van att arbeta både självständigt och som lagmedlem i en projektgrupp. Utmärkt samarbetsförmåga behövs för denna tjänst. Personliga egenskaper kommer särskilt att beaktas vid rekryteringen.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Information om NVS
Information om ARC
Tio skäl att välja Karolinska Institutet

 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 22 september 2023.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3392/2023
Kontakt
 • Erika Jonsson Laukka, Forskargruppsledare, erika.jonsson.laukka@ki.se
 • Amanda Nyberg, HR-partner, amanda.nyberg@ki.se
Facklig företrädare
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2023-09-05
Sista ansökningsdag 2023-09-22

Tillbaka till lediga jobb