Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

På reumatologens forskningslabb på CMM gör vi spännande translationell forskning i en miljö som blandar olika expertiser och erfarenheter. I forskargrupp Malmström fokuserar vi på adaptiv immunitet och studerar framför allt T och B-celler och antikroppar vid reumatisk sjukdom, men även deras samspel med andra celler. Vi letar efter två nyfikna och dedikerade postdoktorer som vill bidra till att definiera de kritiska immunreaktionerna som driver sjukdom och använda sådan kunskap till att karaktärisera sådana immunreaktioner över tid i patientmaterial samt att undersöka ifall vi kan intervenera dem.

Din roll

Den ena tjänsten kommer att fokusera på cytokinbiology och denna postdoc kommer framför allt att studera lupus (SLE) med hjälp av både blodprover och vävnadsbiopsier från njure. Detta projekt ämnar att studera en möjlig terapikandidat och drivs tillsammans med ett läkemedelsföretag.

Den andra tjänsten fokuserar på autoreaktiva T-celler vid reumatoid artrit (RA) med fokus på att identifiera mot vilka autoantigener RA-patienter oftast har autoreaktivitet. Förutom själva T-cellerna ligger fokus även på T-cellsreceptorna (TCR). Den bakomliggande hypotesen är ny kunskap om T cellsrepertoaren kommer att bidra till utveckling av toleransläkemedel. I båda projekten förväntas du raportera resultat, skriva manuskrift, delta i gruppmöten och handleda studenter. 

Vem är du?

Båda kandidater måste ha en doktorsexamen i immunologi, reumatologi eller motsvarande. Dessutom är flytande engelska ett krav. Till det första projektet söker vi kandidater med stark bakgrund i cellulärimmunologi och flödescytometri.  Dessutom bör sökande ha tidigare erfarenhet av vävnadsstudier, t ex immunofluorescens. Sökanden bör ha ett intresse av adaptiv immunitet, autoimmuna sjukdomar och dess mekanismer samt vilja verka i ett multidisciplinärt sammanhang. 

Till det andra projektet söker vi kandidater med stark bakgrund i flödescytometri, gärna med tidigare erfarenhet av peptid-MHC multimerer.Vi efterfrågar också tidigare erfarenhet av singelcell RNA-sekvenering samt bioinformatisk analys av sådana data. Sökanden bör ha ett intresse av autoimmun sjukdom och dess mekanismer samt vilja verka i ett multidisciplinärt sammanhang.

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering

Tjänsten är placerad inom Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av tolv avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper. Den aktuella tjänsten är placerad inom forskargrupp Malmström som är en del av avdelningen för reumatologi på Medicin Solna och återfinns på centrum för molekylärmedicin (CMM).

Se även vår hemsida,
https://ki.se/en/meds/research-group-vivianne-malmstrom
https://centermolecularmed.wixsite.com/my-site

 

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till "en bättre hälsa för alla"] ---

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3297/2023
Kontakt
  • Vivianne Malmström, +46(0)739957418,vivianne.malmstrom@ki.se
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2023-09-06
Sista ansökningsdag 2023-09-30

Tillbaka till lediga jobb