Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vi söker en specialist inom genetik till Johan Grunewalds forskningsgrupp för att arbeta med sarkoidos och undersöka genetiska variationer hos olika populationer i samband med sjukdomsrisk. Som forskningsspecialist kommer du att leda projektpartners och utföra statistiska analyser med hjälp av molekylar Big Data för att undersöka genetisk sjukdomsrisk och klarlägga molekylära mekanismer bakom sjukdomens patologi.

Du kommer att samarbeta med forskare både nationellt och internationellt vid genomförandet av rörande genetisk association över hela genomet för att identifiera genetiska varianter som är förknippade med sjukdomsrisk. Syftet är att testa hypotesen att genetisk variation utgör en central komponent i sjukdomens genetiska struktur.

Du bör ha erfarenhet av att genomföra studier av genetisk association över hela genomet, studier av interaktion mellan gener och miljö, tillämpa andra genetiska metoder, ha förmågan att bidra till utveckling inom forskningsområdet. Som forskningsspecialist kommer du att vara ansvarig för att leda forskningsområdet, bearbeta Big data, genomföra analyser och sprida resultat inom forskarsamhället.

Din roll

Den här tjänsten innebär att:

 • Leda genetisk forskning inom sarkoidos och undersöka andra molekylära fenotyper som kan leda till nya upptäckter inom området.
 • Vara en erfaren beräkningsgenetiker som är entusiastisk över möjligheten att etablera samarbeten för datadrivna projekt och leda analyser av nya och befintliga data genererade av vårt laboratorium.
 • Utföra forskning, undervisning och administrativa uppgifter som genetikspecialist inom klinisk och biomedicinsk vetenskap.
 • Stödja avdelningen genom att utöka profileringen av detta forskningsområde genom att attrahera och handleda postdoktorala forskare och forskarstuderande, bidra till att erhålla betydande forskningsfinansiering och ta ansvar för vissa delar av den dagliga verksamheten inom grund- och forskarutbildningsprogram.
 • Samarbeta med kollegor både nationellt och internationellt för att utveckla och stödja forskningsprogram inom gruppen och andra besläktade forskningsprogram inom fakulteten.
 • Bidra till fakultetens allmänna verksamhet som medlem i dess akademiska personal.

Behörighetskrav

PhD i molekylar medicin, statistisk genetik, eller ett besläktat ämne med inriktning mot beräkning/kvantitativa metoder.

Kandidaten har visat god forskningsexpertis med betydande vetenskaplig produktion.

Kandidaten har visat god vetenskaplig självständighet, där dennes bidrag har varit betydande inom genetiken av sarkoidos.

Kandidaten har en forskningsplan av hög kvalitet med tydlig framtida potential.

Behörig att anställas som forskningsspecialist är den som har uppvisat vetenskaplig skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara svensk doktorsexamen samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation.

Bedömningsgrunder

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

Den ideala kandidaten har erfarenhet inom genetik och har ett stort intresse för av sarkoidos forskning och lungmedicin med följande bedömningsgrunder:

 • Erfarenhet inom statistisk genetik, generering eller analys av Big data.
 • Erfarenhet av analys av genetiska data och biomarkörer.
 • Erfarenhet av analys av lung alveolära celler.
 • Erfarenhet av programmeringsspråken R och/eller Python, samt kunskap i bash/shell-scripting och Unix/Linux.
 • Förmåga att etablera nationella och internationella samarbeten.
 • Har presenterat och/eller haft vetenskapliga uppdrag vid nationella och internationella kongresser.
 • Har erhållit forskningsanslag i regionala, nationella och internationella konkurrensen.
 • Har varit granskare och/eller bedömare av andras vetenskapliga arbeten.
 • Har utvecklat sin forskningsprofil inom området för genetik av sarkoidos.

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

 • Engelska språkkunskaper (skriftligt och muntligt)
 • Skriftliga vetenskapliga publikationer och rapporter
 • Förmåga att hantera och arbeta som en del av ett team
 • Har en plan för framtida forskning baserad på aktuell vetenskap

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering

Tjänsten är placerad inom Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av tolv avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper. Den aktuella tjänsten är placerad inom forskargrupp Professor Johan Grunewalds forskningsgrupp inom Lungmedicin 

 

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde omg
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2291/2023
Kontakt
 • Johan Grunewald, johan.grunewald@ki.se
Facklig företrädare
 • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
 • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2023-05-31
Sista ansökningsdag 2023-06-15

Tillbaka till lediga jobb