Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

-med inriktning mot forskning

 

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 520 anställda och en omsättning på 518 miljoner år 2022, består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

 

Avdelningen för klinisk geriatrik

Avdelningen för klinisk geriatrik, med över 100 anställda och anknutna forskare, är lokaliserad både i Neo Campus Flemingsberg samt i Q-huset i Solna. Vi bedriver forskning med fokus på kognitiv nedsättning, demens och andra åldersrelaterade sjukdomar och geriatrisk utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Forskningen inom geriatrik är mångfacetterad och genomförs i nära samarbete med institutioner och kliniker över hela världen. Avdelningen har ett nära samarbete med Stockholms Sjukhem som universitetssjukvårdsenhet (USV-enhet) och med Tema Åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna.

 

Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare som i mer än 150 år bedrivit vård och omsorg utan vinstsyfte. Stockholms Sjukhem är ett sjukhus med ett brett vårdutbud inom geriatrik, palliativ vård och rehabilitering samtidigt som vi erbjuder äldreomsorg. Stockholms Sjukhems vision ”Tillsammans gör vi vård och omsorg bättre för dig, varje dag​​ och vårt uppdrag som USV-enhet innebär att vi kontinuerligt forskar (119 vetenskapliga artiklar 2022), utvecklar och utbildar (1487 studentveckor 2022) i vården. Stockholms Sjukhem har cirka 1 400 anställda, och är medlem i Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd.

 

Ämnesbeskrivning

Palliativ medicin handlar om ett multiprofessionellt och multidisciplinärt förhållningssätt, med syfte att lindra lidande och skapa optimal livskvalitet hos personer med sjukdomar som förväntas leda till döden inom överskådlig framtid. I tidig palliativ fas integreras den palliativa vården med livsförlängande terapi, till exempel vid cancer, svår hjärtsvikt eller Parkinsons sjukdom. Lindring av komplexa symtom, liksom psykologiskt, socialt och existentiellt stöd till patienter och deras familjer står i fokus. Inom området geriatrik ryms även forskning om palliativ medicin, något som behöver utvecklas vidare, då det finns ett stort behov av palliativ vård inom gruppen äldre både vid cancer och icke-cancerdiagnoser, oavsett vårdform.

 

Din roll

Vi söker en kvalificerad och engagerad forskare med starkt fokus på att utveckla forskning och utbildning inom palliativ medicin med fokus på klinisk och translationell forskning.

Den sökande förväntas undervisa och handleda i ämnet palliativ medicin på grundnivå och avancerad nivå samt handleda doktorander och postdoktorer. Uppgifterna inriktas vidare mot strategisk utveckling av ämnet palliativ medicin, egen forskningsverksamhet samt på nationella och internationella samarbeten.

Anställningen är förenad med en anställning vid Stockholms Sjukhem och innebär klinisk tjänstgöring som specialistläkare/överläkare i palliativ medicin inom verksamhetsområde Palliativ Vård och FOUU-verksamheten vid Stockholms Sjukhem.

Det nära samarbetet med USV-enheten Stockholms Sjukhem och Tema Åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset ger stora möjligheter till kliniska forskningssamarbeten. Arbetsuppgifterna utformas och anpassas utifrån den sökandes kompetens och intresse samt utifrån verksamhetens behov och kan förändras över tid. 

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet, utmärkt vetenskaplig skicklighet och klinisk skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Den sökande ska ha erfarenhet av att samordna och leda forskning och av internationella samarbeten samt omfattande internationell publicering av hög kvalitet under de senaste åren.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare inom palliativ vård vid Stockholms Sjukhem och därför ska sökanden ha en läkarexamen och specialistbevis i palliativ medicin utfärdat av Socialstyrelsen, eller motsvarande kompetens, samt uppfylla Socialstyrelsens krav för att utövandet av läkaryrket i Sverige.

Då tjänsten innefattar klinisk anställning ska den sökanden, förutom engelska, besitta god kunskap och färdighet i svenska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensskalan GERS).

 

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning.  För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkans skicklighet (2) samt klinisk skicklighet (3).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Erfarenhet av att undervisa och handleda doktorander inom området palliativ medicin är meriterande

Det är särskilt meriterande att ha erfarenhet av att bedriva kliniska studier och läkemedelsprövningar inom palliativ medicin.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

 

Placering: Campus Flemingsberg och Stockholms Sjukhem

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle | Karolinska Institutet (ki.se)

https://www.stockholmssjukhem.se/

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

 

För den kliniska anställningen vid Stockholms Sjukhem

För att erhålla tjänst som specialistläkare/överläkare inom palliativ vård vid Stockholms Sjukhem krävs nedanstående handlingar för att fastställa rätt tjänstegrad: 

  • Curriculum Vitae inkluderat en lista på samtliga kliniska anställningar: titel, arbetsplats, datum och varaktighet.

  • Bevis på läkarlegitimation och specialistkompetens i palliativ medicin utfärdat av Socialstyrelsen och / eller specialistbevis i palliativ medicin från andra länder.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2132/2023
Kontakt
  • Maria Ankarcrona, prefekt, prefekt@nvs.ki.se,08-52486479
  • Eric Westman, avdelningschef, Eric.Westman@ki.se,073-6555179
  • Carin Ullman, administrativ chef, carin.ullman@ki.se,08-52483670
Facklig företrädare
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2023-10-25
Sista ansökningsdag 2023-12-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb