Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vi är glada att kunna tillkännage en spännande möjlighet för en mycket skicklig och motiverad person att gå med i vårt forskarteam som forskningsspecialist inom genetik för autoimmuna sjukdomar. Den framgångsrika kandidaten kommer att spela en avgörande roll för att främja vår förståelse av autoimmuna sjukdomar, särskilt reumatiska sjukdomar, genom spetsforskning och samarbete inom en klinisk miljö

Din roll

Uppdraget som forskningspecialist inom Genetik av autoimmuna sjukdomar är att främja vår förståelse för autoimmuna sjukdomar, särskilt reumatiska sjukdomar, genom banbrytande forskning inom genetikområdet. Genom att genomföra rigorösa studier inom en klinisk miljö, samarbeta med internationella partners, dela kunskap genom undervisning och säkra finansiering för forskning kommer du som forskningspecialist att spela en avgörande roll för att avslöja den genetiska grundvalen för autoimmunitet och driva vetenskapliga framsteg inom detta område. Genom sin expertis och engagemang kommer du att bidra till att forma framtiden för forskning om autoimmuna sjukdomar och bana vägen för personifierade, riktade terapier och förbättrade patientresultat.

Behörighetskrav

PhD inom området genetik med fokus på autoimmuna sjukdomar och tidigare erfarenhet som postdoktor och biträdande lektor under minst 8 år sammanlagt.

Behörig att anställas som forskningsspecialist är den som har uppvisat vetenskaplig skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara svensk doktorsexamen samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna är en förteckning över de typer av skicklighet som ligger till grund för den sammanvägda bedömningen av den sökandes behörighet. Samtliga bedömningsgrunder ska beaktas men utgör var för sig inte krav för behörighet.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

1. Väl etablerad och dokumenterad expertis inom genetik av autoimmuna sjukdomar, inklusive reumatiska sjukdomar:

 • Omfattande kunskap och expertis inom genetiken av autoimmuna sjukdomar, med särskild fokus på reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus, idiopatisk myosit och systemisk skleros.
 • Bevisad erfarenhet av framgångsrika forskningsprojekt och bidrag till området genetik av autoimmuna sjukdomar.
 • Bekantskap med de senaste framstegen, metodologierna, inklusive bioinformatik, och teknologierna inom genetisk forskning relaterad till autoimmuna sjukdomar.

2. Publikationsregister i vetenskapliga tidskrifter med peer review:

 • Visad förmåga att publicera forskning av hög kvalitet inom området genetik av autoimmuna sjukdomar.
 • Ett minimum av 20 publikationer i vetenskapliga tidskrifter med peer review, vilket visar på en stark publikationshistorik.
 • Minst 10 publikationer publicerade efter avslutad doktorsexamen utan tidigare handledare som medförfattare.

3. Förmåga att planera och genomföra studier inom en klinisk miljö:

 • Goda färdigheter i att designa och genomföra forskningsstudier relaterade till genetik av autoimmuna sjukdomar inom en klinisk miljö.
 • Erfarenhet av att arbeta med patientkohorter, samla in kliniska data och utföra genetiska analyser med hjälp av bioinformatikverktyg.
 • Starka analytiska färdigheter för att tolka och utvärdera forskningsresultat och bidra till utvecklingen av nya forskningsstrategier och metodologiska tillvägagångssätt.

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

1. Erfarenhet av internationella samarbeten:

 • Tidigare deltagande i samarbetsprojekt inom forskning med internationella partners och institutioner.
 • Förmåga att kommunicera och samarbeta effektivt med forskare från olika kulturella bakgrunder.
 • Visad förmåga att bidra till multidisciplinära forskningsteam och delta i internationella vetenskapliga nätverk.

2. Erfarenhet av undervisning:

 • Erfarenhet och entusiasm för att undervisa och handleda studenter, unga forskare eller hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Förmåga att kommunicera komplexa vetenskapliga begrepp effektivt till en mångfaldig publik och främja kunskapsdelning och tillväxt.

3. Förmåga att attrahera forskningsmedel:

 • En framgångsrik meritlista av att säkra forskningsbidrag eller finansiering från nationella eller internationella finansieringsorgan.
 • Starka färdigheter inom att skriva forskningsansökningar och en strategisk metod för att identifiera och följa upp finansieringsmöjligheter.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering

Tjänsten är placerad inom Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av tolv avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper. Den aktuella tjänsten är placerad inom forskargrupp  Leonid Padyukovs team vid Lars Klareskogs grupp på CMM.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2146/2023
Kontakt
 • Leonid Padyukov, leonid.padyukov@ki.se
Facklig företrädare
 • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
 • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2023-05-22
Sista ansökningsdag 2023-06-05

Tillbaka till lediga jobb