Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

- inriktning mot forskning


Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet (KI) Huddinge är en av de snabbast växande kliniska institutionerna vid KI. Vid institutionen bedrivs translationell forskning i de internmedicinska subspecialiteterna inklusive kardiologi. Organisatoriskt är institutionen uppbyggd av sju avdelningar med sammanlagt ett 60-tal forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare, sjuksköterskor och andra för professionen relevanta yrkesutbildningar.

Den kliniska verksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge ligger i absolut framkant men stärkt forskning behövs för att också kunna koppla den med förbättrad diagnostik och behandling i större patientgrupper, där vikt också läggs vid klinisk implementering och att sprida kunskap till samhället i stort.



Ämnesbeskrivning

Kardiologi är en väl etablerad och omfattande verksamhet vid KI och Karolinska Universitetssjukhuset, både kliniskt och forskningsmässigt. Ett kliniskt verksamhetsområde som expanderat mycket kraftigt de senaste åren är avancerad behandling av olika arytmier. Inom detta område är kateterburen ablationsbehandling i stark utveckling och Karolinska Universitetssjukhuset är i nuläget det största centrumet i Norden och ett av de största i Europa när det gäller invasiv elektrofysiologi, med över 1700 ingrepp per år. Utöver ablationsverksamheten har flera andra områden inom arytmologi utvecklats kraftigt, såsom devicebehandling med pacemaker och ICD hos patienter med hjärtsvikt, kardiogenetisk mottagning, telemedicinsk screening och uppföljning samt idrottskardiologi.

 

Din roll

Den person vi söker förväntas leda den kliniska forskningen inom området arytmologi och ha ett övergripande ansvar för utvecklingen av den akademiska kardiologin både inom institutionen och den kliniska verksamheten. Vidare är det viktigt att både grundutbildning och forskarutbildning stärks inom detta område, och att Karolinska Institutet utvecklar sitt internationella nätverk inom fältet.

Professuren kommer vara förenad med anställning som läkare vid Medicinsk enhet Kardiologi, Tema Hjärta Kärl Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Den kliniska anställningen avses omfatta 30 procent. Befattningsnivå på klinisk tjänst (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) avgörs efter sakkunnigbedömning enligt nedan.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet, utmärkt vetenskaplig skicklighet samt klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Vi söker en person som kan utveckla behandling av olika arytmier och inom området pacemaker- och ICD-behandling av patienter med hjärtsvikt av olika orsaker. Sökande skall därför uppvisa hög vetenskaplig skicklighet inom dessa områden av kardiologin.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i kardiologi vid Tema Hjärta Kärl Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och därför ska sökanden inneha svensk läkarlegitimation samt specialistbevis i kardiologi, samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

 

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).


Dokumenterad klinisk erfarenhet av invasiv elektrofysiologi är meriterande, liksom en uttalad ambition att den vetenskapliga aktiviteten skall samverka med den kliniska miljön. Telemedicinska metoder och hemmonitorering förväntas spelar en tilltagande roll i framtidens arytmivård och -forskning och därför är erfarenheter inom digital hälsa meriterande. En avgörande del av uppdraget är att leda och utveckla institutionens forskningsavdelning i kardiologi i samverkan med den kliniska verksamheten. Därför är det av stor vikt att den sökande har en gedigen och väldokumenterad erfarenhet av högre ledarskapsuppdrag.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

 

Placering: Institutionen för Medicin Huddinge, Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg

 

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1944/2023
Kontakt
  • Petter Höglund, KI, petter.hoglund@ki.se
  • Mats Jensen-Urstad, region Stockholm, mats.jensen-urstad@regionstockholm.se
Facklig företrädare
  • Belinda Pannagel, SACO, belinda.pannagel@ki.se
  • Mari Gilljam, OFR, mari.gilljam@ki.se
  • Sidinh Luc, SACO, sidinh.luc@ki.se
Publicerat 2023-10-13
Sista ansökningsdag 2023-12-04
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb