Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

- med inriktning mot forskning 

Vill du bidra till forskning och utbildning av toppkvalitet?

Vi söker en lärare på professorsnivå som med stort intresse och engagemang vill leda och utveckla forskning med fokus på infektionssjukdomar och klinisk utbildning inom läkarprogrammet.

Ämnesbeskrivning

Institutionen för medicin, Solna (MedS), har väletablerade och starka utbildnings- och forskningsprofiler inom biomedicin och klinisk medicin på hög internationell nivå. Infektionssjukvård utgör en central del av institutionens utbildning och forskning i klinisk medicin. Avdelningen för infektionssjukdomar vid MedS ansvarar för undervisningen i infektionssjukdomar på läkarprogrammet i nära samarbete med ME Infektion på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Den medicinska forskningen är allt mer databeroende och komplexiteten i hanteringen av data växer exponentiellt. För att möta denna accelererande utveckling strävar vi mot att skapa en ny stark beräknings- och datavetenskaplig miljö i klinisk forskning och epidemiologi inom fältet infektionssjukdomar. Forskning på akuta infektioner och möjligheter att genomföra kliniska prövningar och implementeringar av nya rön är viktiga områden inom vår verksamhet. I de närliggande forskningsmiljöerna på KI och i sjukvården finns förutsättningar att utnyttja hela bredden av den infektionsmedicinska forskningen - från molekylära aspekter till kliniska registerdata och prövningar. Med en vetenskapligt stark, undervisningsaktiv och kliniskt väl förankrad ledare inom detta ämnesområde kan stora landvinningar göras.

Din roll

För att säkra forskning och forskningsanknuten högkvalitativ undervisning finns behov av en lärare på professorsnivå som bedriver forskning och utbildning på en hög internationell nivå vid Institutionen för medicin, Solna, förenat med anställning som specialistläkare inom ME Infektion på Karolinska universitetssjukhuset.

Den person vi söker förväntas således utveckla institutionens forskning och genomföra utbildning inom infektionssjukdomar. I uppdraget ingår att bedriva egen forskning som forskargruppsledare på en internationellt konkurrenskraftig nivå. Vidare ingår att tillse att utbildningen inom infektionssjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset och de andra samverkande akutsjukhusen genomförs med hög kvalitet.  

Professuren kommer vara förenad med anställning som lägst specialistläkare inom infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset. Fördelningen avses vara 70 procent vid MedS och 30 procent vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat utmärkt vetenskaplig skicklighet, god pedagogisk skicklighet och  klinisk skicklighet. Den sökande ska ha undervisningserfarenhet inom infektionssjukdomar samt vara forskningsgruppledare med egen etablerad forskningslinje och egna doktorander.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som lägst specialistläkare i infektionssjukdomar vid ME Infektion, Karolinska Universitetssjukhuset och därför ska sökanden inneha svensk läkarlegitimation samt specialistbevis i infektionssjukdomar samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Eftersom den kliniska tjänstgöringen och undervisningsuppdraget förväntas genomföras på svenska ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS)).

Bedömningsgrunder 

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

 • medverkan i undervisning inom infektionssjukdomar för läkare
 • framgångsrik forskning på hög internationell nivå inom infektionssjukdomar
 • utvecklingsuppdrag inom FoUU-verksamhet

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

 • erfarenhet av storskaliga beräkningsmedicinska och datadrivna infektionsepidemiologiska forskningsprojekt
 • erfarenhet av forskning på akuta infektioner och genomförande av kliniska prövningar och implementeringar av nya rön
 • engagemang i etableringen och skrivandet av nationella och internationella riktlinjer inom infektionssjukdomar

Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relation till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet respektive ME Infektion, Karolinska Universitetssjukhuset

https://ki.se/meds 

Din karriär fortsätter här


Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

* även utländska
** i förekommande fall

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1854/2023
Kontakt
 • Biträdande prefekt Gunnar Nilsson, gunnar.p.nilsson@ki.se
 • Verksamhetschef Anna Kiriakou, anna.kiriakou@regionstockholm.se
Facklig företrädare
 • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
 • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
 • Andreas Berge, Karolinska Universitetssjukhuset, andreas.berge@regionstockholm.se
Publicerat 2023-11-16
Sista ansökningsdag 2023-12-18
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb