Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

- med inriktning mot utbildning och forskning

 

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC, bedrivs patientnära utbildning, forskning och forskarutbildning. Genom ständigt förbättringsarbete, samverkan och utbildning och med patienten i fokus skall forskningsresultat omsättas i sjukvård för att förbättra människors hälsa. Vi söker en person som vill arbeta med att driva egen forskning och att bedriva forskningsanknuten logopedutbildning inom logopedi. Enheten för logopedi har huvudansvaret för logopedprogrammet vid Karolinska Institutet. Vid Enheten för logopedi bedrivs även vidareutbildning på avancerad nivå och forskarnivå samt forskning inom olika områden av kommunikationssvårigheter och sväljstörningar.

 

Ämnesbeskrivning

Logopedi är ett huvudområde vid Karolinska Institutet (KI). Området beskriver och förklarar olika svårigheter med kommunikation och med att svälja samt vilka följder det kan få för människors hälsa och livskvalitet. Språkstörningar kännetecknas av svårigheter att formulera sig och förstå ord, meningar och texter. Talstörningar innebär att uttalet eller talflytet inte fungerar normalt. Röststörningar innebär att rösten låter hes och personen kan ha svårigheter att göra sig hörd. Sväljstörningar innebär att man inte kan tugga och svälja normalt. Tal-, röst-, språk- och sväljproblem kan förekomma under hela livet. Besvären kan alltså̊ vara medfödda, utvecklings-relaterade eller förvärvade. De kan uppträda isolerat eller ingå i syndrom och sjukdomar. Logopeder är verksamma kliniskt inom hälso- och sjukvården, skola och omsorg och i privata sektorer.

Vid enheten för logopedi bedrivs internationellt framgångsrik forskning av mycket hög relevans för att öka kunskap om och förståelse för svårigheter med kommunikation och med att svälja samt hur dessa funktioner och livskvalitet kan förbättras. Ämnet logopedi är tvärvetenskapligt till sin natur och nära relaterat till kognitionsvetenskap, språkvetenskap (lingvistik) och psykologi, varför en lektor vid enheten för logopedi också kan ha sin grundutbildning inom någon av dessa eller andra relevanta områden.

 

Din roll

Din roll som lektor innebär att du arbetar både med forskning och utbildning inom området logopedi. I tjänsten ingår även administration, kursansvar och medverkan universitetsgemensamma utskott. I din roll som lektor ingår också att driva en egen forskningslinje i samarbete med andra liksom att söka extern forskningsfinansiering.

Anställningen avses vara uppdelad med 80 % vid Karolinska Institutet som lektor och 20 % vid Karolinska Universitetssjukhuset som logoped.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor med inriktning mot utbildning och forskning är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat utmärkt pedagogisk skicklighet, god vetenskaplig skicklighet och klinisk skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.).

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som logoped vid ME Logopedi, Karolinska universitetssjukhuset.

Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

 

Bedömningsgrunder 

Anställningen har inriktning mot utbildning och forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som lektor vid Karolinska Institutet gäller behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.2.2 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

 

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

  • Dokumenterad förmåga att utveckla och driva forskningsprojekt inom logopediskt relevanta områden
  • Dokumenterat god förmåga att driva pedagogisk utveckling genom exempelvis pedagogiska projekt

 

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

  • Erfarenhet av nationella och internationella samarbeten avseende såväl forskning som utbildning

 

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi fortsatt medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relation till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

 

Placering: Flemingsberg

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska universitetssjukhuset krävs bevis på logopedlegitimation, som bifogas ansökan.

Befattningsnivå för klinisk tjänst innan beslut om anställning fattas. 

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1583/2023
Kontakt
  • Christina Samuelsson, enhetschef , 070-2696361,christina.samuelsson@ki.se
  • Elisabet Lundström, verksamhetschef ME logopedi, 070-4848516,elisabet.lundstrom@regionstockholm.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2023-09-14
Sista ansökningsdag 2023-11-21

Tillbaka till lediga jobb