Karolinska Institutet, Department of Dental Medicine

-med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Vill du vara med och utveckla utbildning och forskning på en av världens högst rankade tandläkarutbildningar? Institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet har tre gånger blivit rankat bäst i världen avseende utbildning och forskning. Här bedrivs grundutbildning för tandläkare och tandhygienister, specialistutbildning och forskarutbildning.

På enheten för ortodonti bedrivs grundutbildning i ortodonti, internationell som nationell specialistutbildning i ortodonti och forskarutbildning. Enhetens forskningsområden fokuserar på patienter med medfödda eller förvärvade ansiktsmissbildningar. Inom universitetstandvården utförs behandlingar inom ortodonti.

 

Ämnesbeskrivning

Ortodonti är den odontologiska specialitet som diagnosticerar, förebygger och behandlar malocklusioner beroende på felställningar hos tänder och/eller mellan käkar. Ortodonti omfattar tidiga interceptiva åtgärder med syfte att förhindra mer omfattande behandlingsbehov senare i livet samt behandlingar med avtagbar eller fast apparatur samt fast apparatur. Vid käkanomalier och kraniofaciala tillstånd är ortodontisten en del i ett multidisciplinärt team som följer patienten under hela uppväxten. Då ortodonti är en specialitet som bryggar mellan odontologi och medicin utförs den i Sverige på såväl tandvårdskliniker som i sjukhusmiljöer. Ämnet ortodonti är ett starkt och väletablerat ämne på Karolinska Institutet där senare års forskning bland annat haft ett fokus på käkortopedisk inriktning även rekonstruktion av läpp-käk-gomdefekter och genetiska faktorer.

 

Din roll

Vi söker dig som känner ett stort engagemang för att stärka och utveckla utbildning och forskning på hög internationell nivå inom ortodonti och käkortopedi. Speciellt viktigt är det att utveckla samarbetet mellan institutionen för odontologi, universitetstandvården, klinisk genetik och Karolinska Universitetssjukhuset och arbetet inom Stockholms kraniofaciala center. Ett viktigt ansvarsområde är att arbeta för en utökad forskningsanknytning av utbildningen. Sökande förväntas ta en aktiv roll i undervisningsaktiviteter genom att leda och utveckla såväl teoretisk som klinisk grundutbildning samt undervisningsplanering, liksom utveckling av utbildningsuppdragen på avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Den person vi söker förväntas bedriva aktiv forskning på hög internationell nivå. Anställningen som professor omfattar även handledning av doktorander och postdoktorer samt att utveckla ämnets forskningsinriktning. Sökande ska ha erhållit betydande forskningsanslag som huvudsökande i nationell och/eller internationell konkurrens och anställningen omfattar att aktivt söka ytterligare externa forskningsmedel.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot utbildning och forskning är den som visat utmärkt pedagogisk skicklighet, god vetenskaplig skicklighet och klinisk skicklighet.

Därutöver gäller att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Anställningen kommer även att innefatta klinisk tjänstgöring som specialistutbildad tandläkare i ortodonti vid Universitetstandvården, Karolinska Institutet och därför ska sökanden inneha tandläkarexamen samt specialistkompetens i ortodonti samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av tandläkaryrket i Sverige.

Eftersom tjänsten innefattar klinisk tjänstgöring ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Vidare ska du ha:

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning på såväl grund- och avancerad nivå som forskarutbildningsnivå
 • erfarenhet av att leda en forskargrupp
 • framgångsrika internationella samarbeten inom ämnesområdet

 

 Bedömningsgrunder

 Anställningen har inriktning mot utbildning och forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1) och klinisk skicklighet (2 ).


Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.2 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Den sökande förväntas ha hög och bred kompetens inom undervisning, med dokumenterad erfarenhet av att utveckla undervisningen inom ämnesområdet ortodonti och käkortopedi. Särskilt meriterande är att ha:

 • erfarenheter och utfall av pedagogiska utvecklingsprojekt
 • förtrogenhet med moderna principer och terminologi inom universitetspedagogik
 • ett reflektoriskt förhållningssätt till lärande
 • erfarenhet av kursansvar inkluderande framtagande och utveckling av kursplaner på nivåerna grund-, avancerad- och forskarutbildning
 • erfarenhet av internationell samverkan för utbildningsfrågor

 

Det är även särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

 • erfarenhet av klinisk verksamhet inom käkortopedi
 • forskningsresultat som implementerats i kliniken

 

 Det är meriterande att den sökande har uppvisat

 • ledarerfarenhet av arbete inom internationella och nationella odontologiska nätverk
 • erfarenhet av akademiskt såväl som kliniskt ledarskap genom chefsuppdrag samt genomgången ledarskapsutbildning

 

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Flemingsberg


Din karriär fortsätter här
https://ki.se/dentmed

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska tjänstgöringen vid Universitetstandvården krävs bevis på specialistkompetens, som bifogas ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1482/2023
Kontakt
 • Bodil Lund, bodil.lund@ki.se
Facklig företrädare
 • Tatiana Tourova, SACO, tatiana.tourova@ki.se
 • Venus Azhary, OFR, 0707-124127
Publicerat 2023-10-31
Sista ansökningsdag 2023-12-19
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb