Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

- med inriktning mot utbildning och forskning

Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet

Institution

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 380 anställda och därutöver drygt 200 registrerade doktorander. Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus samt Region Stockholm.

Avdelning

Avdelningen för Ögon och syn vid S:t Eriks Ögonsjukhus har ett stort undervisningsåtagande inom bland annat oftalmologi och optometri. Vid avdelningen finns enheten för optometri som ansvarar för Optikerprogrammet och Magisterprogrammet i klinisk optometri. Enheten ansvarar även för KI:s Optikercentral som är den klinik där optikerstudenterna får sin kliniska utbildning och exponering. Inom ramen för optikerprogrammen ges kurser där fysikalisk och geometrisk optik, oftalmologisk bildanalys, visuell perception samt psykofysiska mätningar är centrala ämnen; och det är inom dessa ämnen institutionen nu söker upp till två lektorer som kan vara med att utveckla verksamheten vid enheten för optometri.

Ämnesbeskrivning

Inom optometri är kunskap inom fysikalisk och geometrisk optik, oftalmologisk bildanalys, visuell perception samt psykofysiska mätningar är centrala ämnesområden vad gäller både klinisk verksamhet och forskning. Inom ramen för dessa ämnesområden integreras struktur- och funktionsmätningar som är av allt större vikt vid diagnos och behandling av okulära sjukdomar och avvikelser.

Din roll

Anställningen är inriktad mot utbildning (preklinisk och klinisk) och forskning. Den som erhåller tjänsten ska bedriva optometrisk forskning, ha kursansvar och handleda examensarbeten inom optometrisk utbildning, samt bedriva utvecklingsarbete på kurs- och programnivå. Innehavaren förväntas således vara en nyckelperson i arbetet med att utveckla både utbildning och forskning vid Enheten för optometri framförallt inom ämnena fysikalisk och geometrisk optik, oftalmologisk bildanalys, visuell perception samt psykofysiska mätningar. I arbetsuppgifterna kommer både teoretisk och klinisk undervisning på alla nivåer att ingå. Du kommer också att arbeta med utveckling och uppföljning av forskning i nära anslutning till vår kliniska optometriska verksamhet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor med inriktning mot utbildning och forskning är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat utmärkt pedagogisk skicklighet och god vetenskaplig skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.).

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Erfarenhet av kursansvar och forskning inom ämnesområdena fysikalisk och geometrisk optik, oftalmologisk bildanalys, visuell perception samt psykofysiska mätningar är ett krav. Sökande ska vara utbildad optiker.

Bedömningsgrunder 

Anställningen har inriktning mot utbildning och forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1), och klinisk skicklighet (1).

Vid anställning som lektor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.2.2 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn tas till omfattning och kvalitet i undervisning inom fysikalisk och geometrisk optik, oftalmologisk bildanalys, visuell perception samt psykofysiska mätningar.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet lägger vi vikt vid forskningskvalitet inom fysikalisk och geometrisk optik, oftalmologisk bildanalys, visuell perception samt psykofysiska mätningar.

Eftersom optikerprogrammens kliniska utbildningsmoment bedrivs i egen klinik är klinisk skicklighet av vikt vid anställningen. Vid bedömning av klinisk skicklighet lägger vi vikt vid erfarenhet av att kliniskt handleda inom fysikalisk och geometrisk optik, oftalmologisk bildanalys, visuell perception samt psykofysiska mätningar.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-370/2023
Kontakt
  • Rune Brautaset, avdelningschef, rune.brautaset@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124127
  • Arsalan Amir, SACO, 0704831165
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2023-05-01
Sista ansökningsdag 2023-06-05

Tillbaka till lediga jobb