Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Vi söker dig som vill utveckla forskningen inom dermatologi och venereologi vid Karolinska Institutet och Region Stockholm, främst Karolinska Universitetssjukhuset men också övriga vårdmiljöer i länet. Välkommen till en stimulerande och framstående forskningsmiljö där du får möjlighet att bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet.

Ämnesbeskrivning

Inom avdelningen för dermatologi och venereologi studeras grundläggande och kliniska aspekter av hudens fysiologi och immunologi samt hudsjukdomar, med målet att utveckla nya behandlingar och att utbilda nästa generation kliniker och forskare. Vi ska nu rekrytera en akademisk ledare med stark forskningsprofil inom ämnet, med både aktuell och framtida potential, som kan inspirera och utveckla den translationella forskningen inom ämnesområdet ytterligare. Utbildningsuppdraget är väl förankrat inom avdelningen och leds inom ramen för anställningen.

Din roll

Avdelningen för dermatologi och venereologi är en forskningsenhet vid institutionen för medicin, Solna med omfattande forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Forskningsprofilen idag utgörs företrädesvis av translationell klinisk och experimentell forskning. Enhetens experimentella verksamhet är huvudsakligen förlagd till Centrum för Molekylär Medicin (CMM) i nära anslutning till den kliniska verksamheten i dermatologi och venereologi. Visioner för utveckling av epidemiologisk dermatologi och klinisk prövningsverksamhet inom ämnesområdet i samklang med institutionens övriga avdelningar välkomnas, liksom initiativ inom aktuella svenska satsningar på data-driven life science.

Avdelningen har ett omfattande utbildningsuppdrag. Sålunda ansvarar enheten för all grundutbildning inom ämnesområdet på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Övriga utbildningsuppdrag omfattar forskarutbildningskurser samt kliniska vidareutbildningskurser. Avdelningen har också möjlighet att ta emot internationella studenter inom ramen för utbildningsprogram.

Arbetsuppgifterna innebär att bedriva och utveckla internationellt konkurrenskraftig forskning inom ämnesområdet och på så sätt bidra till bättre vård för patienter med dermatologisk sjukdom. Den som anställsförväntas leda en egen forskargrupp, publicera vetenskapliga resultat på internationellt ledande nivå samt attrahera extern finansiering, men också ha övergripande strategiskt ansvar för att stödja och integrera experimentell, epidemiologisk och klinisk forskning inom avdelningen för dermatologi och venereologi. Detta uppdrag innebär samverkan med övriga forskargrupper, kliniska forskare och kliniker. Vid sidan av forskning kommer den som anställs att ha det övergripande ansvaret för grundutbildning och forskarutbildning vid avdelningen.

Anställningen kommer att förenas med kliniskt arbete som specialistutbildad läkare i dermatologi och venereologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. En viktig uppgift blir då att ingå i verksamhetens ledningsgrupp vad gäller FoUU, samt i strategiska rekryteringar och andra satsningar. Den som anställs  förutsätts också aktivt interagera med övriga sjukvårdsenheter i Regionen för att utveckla ämnesområdet både gällande forskning och utbildning.

Administrativa uppgifter inom Karolinska Institutet och institutionen, förutom inom avdelningen, kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet, klinisk skicklighet och utmärkt vetenskaplig skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Den sökande ska ha erfarenhet av translationell forskning inom dermatologi.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i dermatologi och venerologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i dermatologi, eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (1).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

  •  En stark forskningsprofil med dokumenterad förmåga att driva projekt med hög internationell konkurrenskraft
  • Dokumenterad förmåga att attrahera forskningsanslag i konkurrens
  • Dokumenterad förmåga av starkt och konstruktivt ledarskap och handledning

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

  • Erfarenhet av undervisning på grund- och forskarutbildnings-nivå

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Anställningen är placerad vid institutionen för medicin, Solna 

ki.se/meds

Din karriär fortsätter här

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4034/2022
Kontakt
  • Gunnar P. Nilsson, bitr. prefekt, KI, gunnar.p.nilsson@ki.se
  • Lena Lundeberg, Karolinska Universitetssjukhuset, lena.lundeberg@regionstockholm.se
Facklig företrädare
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
  • Bruna Gigante, SACO, bruna.gigante@ki.se
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
Publicerat 2023-02-09
Sista ansökningsdag 2023-03-23

Tillbaka till lediga jobb