Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vill du arbeta med och vidareutveckla kliniskt orienterad forskning vid Karolinska Institutet och vid Karolinska Universitetssjukhuset? Vill du medverka till att utbilda morgondagens läkare och till den kliniska forskarutbildningen? Välkommen till en ledande forskningsmiljö inom kvinnors och barns hälsa inom ärftlig gynekologisk cancer.

Ämnesbeskrivning

Ämnet obstetrik och gynekologi med inriktning mot gynekologisk cancerprevention omfattar diagnostik och behandling av dessa sjukdomar, men även epidemiologi, ärftlighet, livsstilsfaktorer, primärprevention och livskvalitet.

Din roll

Anställningen är förlagd vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet, på 50% av heltid, samt anställning vid enheten för ärftlig cancer vid Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, på 50% av heltid.

Den medicinska enheten är ett högspecialiserat centrum för cancerprevention och ärftlig cancer.

I arbetsuppgifterna ingår egen klinisk forskning med fokus på prevention och behandling av ärftlig cancer och angränsande områden, såsom livskvalitet efter behandling för gynekologisk cancer men även benign gynekologi, med målet att stärka och vidareutveckla klinisk forskning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Då ett specifikt mål med tjänsten är att stärka samverkan mellan forskning och klinisk arbete inom området ärftlig cancer så förväntas du även delta i vidareutveckling av den kliniska forskningsinfrastrukturen nationellt och internationellt inom detta område.

I arbetsuppgifterna ingår att medverka i och ansvara för utbildning på både grundnivå och avancerad nivå inom barnmorskeutbildningen, läkarutbildningen, specialistutbildningen och fortbildningen i obstetrik och gynekologi, samt att handleda doktorander.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor med inriktning mot forskning, är den som, utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat god pedagogisk skicklighet, utmärkt vetenskaplig skicklighet och klinisk skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Innehavaren av detta lektorat förväntas driva en internationellt konkurrenskraftig forskning inom området mätt i antal och kvalitet på publikationer i internationella granskade tidskrifter under de senaste sju åren. Innehavaren måste ha erhållit anslag som huvudsökande och medsökande i konkurrens de senaste fem åren och varit huvudhandledare till forskarstuderande

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Därför ska sökanden inneha läkarexamen, vara kliniskt aktiv läkare och ha specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi, samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning förutsätts att sökanden besitter kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS)).

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2) , lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet(2) .

Vid anställning som lektor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.2.2 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Eftersom tjänsten syftar till att stärka translationell forskning kommer erfarenhet av ledarskap och samverkan att vara meriterande. Det är särskilt meriterande med dokumenterad kunskap inom onkogenetik och klinisk forskningserfarenhet inom cancerprevention och livskvalitet efter cancerbehandling.

Då den tilltänkta anställningen handlar både om att utveckla forskningsområdet och framtida ledarskap, kommer personliga meriter som samarbetsförmåga samt internationell erfarenhet och nätverk att vara särskilt meriterande.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet Solna, och enheten för ärftlig cancer vid Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

https://ki.se/kbh

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3175/2022
Kontakt
  • Klas Blomgren, vice prefekt , Klas.blomgren@ki.se
Facklig företrädare
  • John Inge Johnsen, SACO, john.inge.johnsen@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Shahla Rostami, OFR, shahla.rostami@ki.se
Publicerat 2023-05-17
Sista ansökningsdag 2023-06-07

Tillbaka till lediga jobb