Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

I Christian Rücks forskargrupp arbetar vi för att göra livet bättre för människor med psykiatriska tillstånd genom att förstå uppkomsten och utveckla behandlingar. Ett centralt tema i vår forskning är även att utveckla bättre prediktionsmodeller avseende risken för samt utfallen av psykiatriska tillstånd. Vi arbetar i en tvärprofessionell och vårdnära forskningsmiljö vid Karolinska Flemingsberg där du får en möjlighet att bidra till högkvalitativ forskning på internationell toppnivå.

Din roll

Du kommer arbeta med precisionspsykologi/psykiatri genom att axla en ledande roll för olika studier inom två av forskargruppens huvudområden: Utfallsprediktion efter psykoterapi samt suicidprediktion. Du kommer ha handledaransvar för doktorander i forskargruppen samt även ledaransvar för pågående interdisciplinära projekt och tillhörande personal. Projekten kräver både din kliniska expertis som legitimerad psykolog/psykiater och statistiska analysfärdigheter inom såväl traditionell statistik/epidemiologi som data science metoder inklusive maskininlärning.

Som ny biträdande lektor ska du driva din forskningslinje oberoende och med fokus på prediktiv modellering av psykiatriska patienter där du nyttjar stora multimodala dataset (inkluderat klinisk, register-baserad, samt genetisk data) som har sammanställts för ändamålet. Du förväntas att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens, hantera komplex data, och framgångsrikt driva projekt till publikation. Du förväntas också att driva oberoende projekt, skriva vetenskapliga artiklar för publicering i internationella tidskrifter, presentera forskningsresultat på internationella vetenskapliga konferenser samt för samhället i stort via media, skriva anslagsansökningar och handleda studenter.

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 5 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
 • längre sjukdom
 • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader)
 • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Sökanden ska vara legitimerad psykolog eller psykiater med klinisk erfarenhet av internet-baserad behandling.

Eftersom kandidaten behöver kommunicera med såväl internationella/nationella forskarkollegor som kliniker och deras patienter krävs att kandidaten talar och skriver utmärkt engelska och svenska.

Det är meriterande för tjänsten att ha producerat ett antal vetenskapliga publikationer, erhållit nationella forskningsanslag som huvudsökande, och visat sig dedikerat för handledning genom huvudhandledarskap på både MSc och PhD nivå.

Eftersom forskare anknutna till vår grupp har börjat studera livsstilsfaktorer och somatiska utfall bland psykiatriska patienter är tidigare forskningserfarenhet av beteendemedicin samt kardiologi meriterande.

Erfarenhet av svensk registerforskning är ett krav.

Bedömningsgrunder

 • Kandidaten kommer utvärderas baserat på hans/hennes tidigare forskningserfarenhet relevant för tjänsten, motivation och samarbetsförmåga.
 • Specifik tyngd läggs i bedömningen på vetenskaplig färdighet och erfarenhet av olika typer av studier (kohortstudier, prediktiva modelleringsstudier, kliniska prövningar).
 • Vetenskaplig expertis kommer bedömas baserat på tidigare forskningserfarenhet samt produktion, erhållna forskningsanslag och erfarenhet av att handleda studenter.
 • Bedömningen kommer även baseras på föreslagen projektplan för forskningen.
 • Kunskap om och erfarenhet av lagar och praxis gällande svensk registerforskning och rutiner (etikprövningsgodkännande samt databasarbete) är meriterande.
 • Erfarenhet att arbeta med stora databaser av olika typ, inkluderat länkad data från multipla källor är meriterande.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Flemingsberg

Läs mer om Institutionen för klinisk neurovetenskap

Läs mer om forskargruppen du kommer att ingå i

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 26 maj 2022.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2097/2022
Kontakt
 • Christian Rück, Professor/överläkare, christian.ruck@ki.se
 • Anna Wendel, HR-partner, 08-52483045,anna.wendel@ki.se
Facklig företrädare
 • Venus Azhary, OFR, 0707-124127
 • Arsalan Amir, SACO, 0704831165
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2022-05-12
Sista ansökningsdag 2022-05-26
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb