Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Din roll

Kardiometabola sjukdomar ligger till stor del bakom den enorma ökningen av icke-smittsamma sjukdomar som observerats under de senaste åren; särskilt relevanta för det aktuella projektet är fetma, insulinresistens, icke-alkoholinducerad fettleversjukdom (NAFLD)/steatohepatit (NASH) och aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Tarmen är den första kontaktlinjen med mat och fungerar som integrator och relä för signaler som härrör från samspelet mellan mikrobiota, mat, olika epitelcellstyper och immunceller. Det aktuella projektet syftar till att mekanistiskt utforska hur dessa interaktioner påverkar kardiometabolisk sjukdom och att utröna de involverade signalvägarna. De avsedda experimenten sträcker sig från cellodling till in vivo-modeller av sjukdomar (inklusive arbete med bakteriefria djurmodeller). Resultat från flera informationskällor som härrör från bulk-RNA och single cell sekvensering tillsammans med proteomik och metabolomik kommer att integreras för att upptäcka och kartlägga nya signalvägar. Dessa tillvägagångssätt kompletteras med lipidbiokemi och in vivo karakterisering av metabolism med hjälp av dynamiska tester.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Den vi söker behöver ha en bakgrund inom biomedicin med intresse och erfarenhet av arbete med cellodling samt med pre-kliniska djurmodeller. Du behöver också ha erfarenhet av allmänna laboratorietekniker som kloning och qPCR. Goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt är också ett krav.

Erfarenhet av in vivo-studier i sjukdomsmodeller är särskilt meriterande. Förkunskaper inom bioinformatik (att arbeta med stora datamängder som t.ex. genereras av RNA-sekvensering), metabolism, tarm(pato)fysiologi, mikrobiota, (primär)cellodling och molekylärbiologi är meritdernade. 

Vi söker en mycket motiverad, strukturerad, entusiastisk och vetenskapligt driven kandidat som är intresserad av att utforska hur organ mekanistiskt kommunicerar för att reglera ämnesomsättningen. Personen ska uppvisa en hög grad av självständighet och samtidigt ha god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid bedömning av kandidaterna.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Flemingsberg

Tio skäl att välja Karolinska Institutet

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska:

En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete En komplett publikationslista En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2022.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1923/2022
Kontakt
  • Uwe Tietge, 0852483723
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
  • Emilie Hultin, SACO, 08-52483286
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2022-05-12
Sista ansökningsdag 2022-05-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb