Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Karolinska Institutet utlyser härmed två tvååriga postdoktoranställningar inom området invalidiserande arbetsskador till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet, varav den ena anställningen är inom området prevention och den andra inom rehabilitering. Det totala antalet allvarliga arbetsskador ökade något mellan 2018 och 2019 och varken inom områdena prevention eller rehabilitering finns tillräcklig forskning. Här ges en unik möjlighet att självständigt arbeta med angelägna frågeställningar inom arbetsskadeområdet.

Karolinska Institutet erbjuder en engagerande forskningsmiljö där du får möjlighet att bidra till
högkvalitativ forskning.

Din roll

Vi söker två postdoktorer som kommer att arbeta i ett eller flera forskningsprojekt inom området
invalidiserande arbetsskador (olycksfall, sjukdom eller funktionsnedsättning/besvär orsakade av arbetet). Anställningar annonseras och tillsätts till en av KI:s institutioner vilket gör att de framgångsrika kandidaterna tillsammans med Karolinska Institutet kommer att finna lämplig institution och forskargrupp att bedriva arbetet med. Arbetet kommer att planeras tillsammans med en forskargruppsledare. De två första åren är fullt finansierade, en eventuell förlängning sker i samråd med forskargruppsledare och institution.

Anställningarna har möjliggjorts genom en donation från försäkringsbolaget AFA:s
Trygghetsstiftelse. Det finns möjlighet att ta del av uttag av delmängder från AFA
Sjukförsäkringsaktiebolags, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolags och AFA Livförsäkringsaktiebolags gemensamma skadedatabas för forskningen. Skadedatabasen är unik och innehåller 15 miljoner ärenden om b.la. vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar.

Tillsättning sker genom en bedömningskommitté bestående utav sakkunniga inom fältet och genom intervjuer. Mycket stor tyngd kommer att läggas vid CV, föreslagen projektplan, och personlig lämplighet.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen de senaste tre åren eller som har motsvarande vetenskaplig kompetens inom området medicinska och biomedicinska vetenskaperna, förslagsvis inom arbetsmedicin, folkhälsa, psykologi, sociologi, medicin, vårdvetenskap, ergonomi, beteendevetenskap, fysioterapi, epidemiologi eller exponeringsbedömning men även andra vetenskaper kan komma att beaktas. Sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Dokumenterad erfarenhet av arbetsmiljöforskning eller metodik av särskild relevans för utlysningen är starkt meriterande för anställningen. Särskilt meriterande är också erfarenhet av arbete med rikstäckande svenska register och forskning inom arbetsskadeområdet.

Goda kunskaper i svenska och/eller engelska i tal och skrift är ett krav för tjänsten. Sökande ska visa på en hög grad av noggrannhet, initiativförmåga samt självständighet. Arbetet innebär samarbete med andra både inom KI, nationellt och internationellt, varför god samarbetsförmåga är av stor vikt.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: En av KI:s institutioner

 Tio skäl att välja Karolinska Institutet

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete (maximalt två sidor).
  • En komplett publikationslista.
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida).
  • En sammanfattad projektplan över planerad forskning (maximalt tre sidor).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1497/2022
Kontakt
  • Camilla Sjögren, Development Office, 08-524 878 45, camilla.sjögren@ki.se
  • Peter Gustafsson, HR-avdelningen, 08-524 864 81, peter.gustafsson@ki.se
Publicerat 2022-04-20
Sista ansökningsdag 2022-05-30
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb