Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

- med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 380 anställda och drygt 200 registrerade doktorander. Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns sjukvårdsområde.

Avdelningen för psykologi har ett 80-tal anställda där många arbetar med psykologprogrammet som avdelningen drivit sedan starten 2007. Forskningen utförs i 17 forskargrupper som forskar på kliniska och prekliniska frågeställningar inom psykologi (https://ki.se/cns/forskning-vid-sektionen-for-psykologi). Psykologprogrammet vid Kl utgår ifrån en scientist-practitioner-modell vilket innebär att studenterna får mycket goda metodkunskaper och kunskaper i övrigt som möjliggör vetenskapligt förankrat kliniskt arbete. Inom ramen för psykologprogrammet ges kurser där kunskap om hälsopsykologi, klinisk psykologi samt evidensbaserad behandling förmedlas.

Ämnesbeskrivning

Kunskap inom klinisk psykologi och tillämpad hälsopsykologi är alltmer efterfrågad och förväntas öka ytterligare. Inom ramen för hälsopsykologin integreras ett biopsykosocialt synsätt där hänsyn tas till medicinska-, psykologiska- och omgivningsfaktorer som påverkar individen. Forskning inom den hälsopsykologiska forskningstraditionen fokuserar på att förstå hur individers kognition, känslor och förhållningssätt, i interaktion med miljö och sjukdomstillstånd, inverkar på mående och livskvalitet, samt att etablera hållbara livsstilsförändringar för ett bättre psykiskt och fysiskt mående. Det finns psykologiska behandlingar som är framgångsrika för att behandla hälsopsykologiskt relaterade tillstånd som akut stress, kronisk smärta, och sömnstörningar.

Din roll

I anställningen ingår både utbildning och forskning. Innehavaren av lektoratet ska ansvara för psykologprogrammets kurser om hälsopsykologi och preklinisk integration, bidra i utvecklingen av nya kurser med beröring till ämnesområdet, samt undervisa på kliniska kurser där hälsopsykologi ingår. Innehavaren förväntas också bedriva egen forskning inom hälsopsykologi.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor med inriktning mot utbildning och forskning är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat utmärkt pedagogisk skicklighet och god vetenskaplig skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.).

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Undervisningserfarenhet inom KBT samt erfarenhet av kursansvar inom hälsopsykologi är ett krav, liksom bred erfarenhet av hälsopsykologisk klinisk behandlingsforskning samt goda kunskaper om behandlingsprocesser. Då lektoratet i hög grad utgörs av undervisning i kliniska frågor och även kommer att inbegripa samarbete i vårdsammanhang inom ramen för undervisning och forskning, krävs att den sökande har psykologexamen och klinisk erfarenhet.

Den sökande ska ha dokumenterad forskningserfarenhet inom klinisk hälsopsykologi.

För att anställas krävs också att den sökande har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Bedömningsgrunder 

Anställningen har inriktning mot utbildning och forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (3) och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1).

Vid anställning som lektor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.2.2 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn tas till omfattning och kvalitet i undervisning inom hälsopsykologi.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet lägger vi vikt vid forskningskvalitet inom hälsopsykologi.

Vid bedömning av klinisk skicklighet är psykologlegitimation starkt meriterande.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1352/2022
Kontakt
  • Mats J Olsson, prefekt, mats.j.olsson@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124127
  • Arsalan Amir, SACO, 0704831165
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2022-06-22
Sista ansökningsdag 2022-08-07
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb