Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Modern cancerbehandling bygger i extremt hög grad på multidisciplinär bedömning och behandling. Där har kirurgens roll blivit mycket viktig, och det ställs förstås stora krav på bred kunskap om cancersjukdomarna även hos kirurger, för att optimalt omfång och rätt tidpunkt för kirurgisk behandling ska kunna väljas, i samråd med övriga inblandade specialiteter. Kirurger måste således äga kunskap om andra behandlingsmodaliteter och också om vad precisionsmedicin och andra behandlingar grundade i tumörbiologi och -genetik kan bidra med. Som professor i onkologisk kirurgi ser vi att du leder den kirurgiska utvecklingen i ett nätverk med övriga aktörer inom cancerbehandling. Karolinska Comprehensive Cancer Center ger optimala förutsättningar för att bedriva internationellt ledande vård, forskning och utveckling inom detta område.

Ämnesbeskrivning

Behandling av cancerpatienter vilar idag på flera ben. Dessa har introducerats inom cancerterapin i olika epoker, och alla är fortfarande högst aktuella, enskilt eller i olika kombinationer, i arbetet för att kunna besegra cancer. Först av alla behandlingar var kirurgin, där tumören, och ibland dess metastaser, avlägsnas, med beaktande av att sidoeffekterna av kirurgin inte får medföra signifikanta risker eller inskränkningar i livskvalitet. Den tekniska utvecklingen inom kirurgi har medfört ett alltmer sofistikerat arbetssätt, där man genom exempelvis minimalinvasiva metoder har kunnat minska operationstraumat, med snabbare rehabilitering och minskad smärta m.m som följd. Modern anestesi och intensivvård har också medfört att patienter med andra sjukdomar eller hög ålder kan bli aktuella för avancerad kirurgi: gränserna idag ser helt annorlunda ut än för bara 20 år sedan.

Andra behandlingsmodaliteter har under 1900-talet kommit att tydligt utgöra övriga pelare som cancerbehandlingar vilar på: strålbehandling (extern, målsökande, precisionsstrålning, protonstrålning etc), cytostatika, immunterapi och senaste decennierna precisionsmedicin, vilket möjliggjorts genom den exponentiellt ökande kunskapen om tumörsjukdomarnas biologi och genetik. Vi ser nu en ökande möjlighet att faktiskt använda alla dessa olika behandlingsmodaliteter i olika kombinationer; exempelvis kan idag vissa tumörer som tidigare ansetts inoperabla behandlas med neoadjuvant terapi inkluderande olika modaliteter på ett sätt som sedan medger radikal kirurgi. Utvecklingen av den moderna cancerterapin har inte, vilket många förutspådde, inneburit en minskande roll för kirurgi; snarare är behovet av kirurgi för en stor mängd tumörformer ökande!

Vi utlyser nu en förenad anställning i onkologisk kirurgi. Utlysningen är inte vinklad mot en viss subspecialitet, men ska vara inom någon kirurgisk specialitet där cancer- eller tumördiagnoser på vuxna individer utreds och behandlas. Således kan kirurger inom kolorektal, övre gastrointestinalkanalen, bröst, endokrin, sarkom, urologi, hud/plastik, thorax, ortopedi med flera söka tjänsten. 

Din roll

Anställningen är förlagd vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi (MMK), Karolinska Institutet, 50% av heltid, samt anställning som specialistläkare vid en av klinikerna inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset-Solna på 50% av heltid.    

Professuren omfattar onkologisk kirurgi, dvs. forskning inom kirurgisk tumör- eller cancerbehandling, kopplad till någon av redan befintliga kirurgiska forskargrupper vid MMK, alternativt, om förhållandena så medger, skapande av en separat forskargrupp benämnd Onkologisk kirurgi. Till det kommer utbildning inom ämnet, med fokus på doktorand och post graduate-nivå. Tjänsten är förenad med 50% klinisk anställning som specialistläkare (eller högre) vid Medicinsk Enhet på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Rollen som professor innebär ansvar för forskning, utbildning och utveckling inom området onkologisk kirurgi, i samarbete med andra discipliner och grupper som verkar inom tumör- och cancerbehandling.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet, utmärkt vetenskaplig skicklighet och klinisk skicklighet.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i kirurgi eller motsvarande specialitet vilken bedriver tumör- och cancerkirurgi på vuxna individer vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i kirurgi (eller motsvarande kirurgisk specialitet), samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska den sökande, förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

För anställningen krävs även erfarenhet av ledningsuppdrag.

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande:

Vetenskaplig skicklighet (3)

Pedagogisk skicklighet (2)

Lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2)

Klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

  • Dokumenterad roll som principal investigator (PI) inom cancerforskning
  • Samarbetsprojekt med andra discipliner inom cancerbehandling

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet, samt Medicinsk Enhet inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Din karriär fortsätter här

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-977/2022
Kontakt
  • Anders Franco-Cereceda, Prefekt , Anders.franco-cereceda@ki.se,070-7835940
Facklig företrädare
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
  • Virpi Töhönen, SACO , virpi.thononen@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2022-10-19
Sista ansökningsdag 2022-12-01

Tillbaka till lediga jobb