Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik

-med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Vi inrättar en ny professur inom hälsoekonomi och söker dig som vill vara del av och bidra till vår institution.

Ämnesbeskrivning

Inom sektionen för Neurogeriatrik bedrivs internationellt ledande translationell forskning kring olika neurodegenerativa sjukdomar och även hälsoekonomiska aspekter av dessa neurodegenerativa sjukdomar med följande delområden: (a) kostnader för neurodegenerativa sjukdomar i ett globalt perspektiv samt metoder för att mäta resursförbrukning och uppskatta enhetskostnader, särskilt avseende informella vårdinsatser, b) hälsoekonomisk modellering av neurodegenerativa sjukdomar och kostnadseffektiviteten av nya läkemedel och medicinsk teknologi för diagnostik och behandling, c) uppföljning av resultat med ny diagnostik och behandling genom register och observationsstudier (sk. ’real world evidence’).

Din roll

Anställningen är knuten till sektionen för neurogeriatrik som sammanlagt består av ca 65 medarbetare. Verksamheten bedriver translationell preklinisk forskning framför allt om Alzheimers sjukdom, frontotemporal demens, vaskulär demens och ryggmärgsskador. Forskningen vid sektionen har ett starkt fokus på att integrera neurovetenskaplig grundforskning med translationell, klinisk och hälsoekonomisk forskning. Vid sektionen bedrivs utbildning på både grund- och avancerad nivå inom biomedicin samt på forskarutbildningsnivå. Sektionen är lokaliserad i laboratorier i BioClinicum, KI Campus Solna och i Neo, KI Campus Flemingsberg.

Vi söker en forskare som känner starkt engagemang for att initiera, leda och utveckla hälsoekonomisk forskning inom sektionen för neurogeriatrik, både konceptuellt och metodologiskt.

Ditt uppdrag blir att :

 • Leda och vidareutveckla den hälsoekonomiska forskningen vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och Karolinska Institutet.
 • Stärka samarbeten kring hälsoekonomisk forskning inom Karolinska Institutet samt genom nationella och internationella forskningssamarbeten
 • Leda och bidra till ansökningar om forskningsanslag i nationell och internationell konkurrens
 • Verka för spridning av forskningsresultat och användande av hälsoekonomisk evidens för beslutsfattande inom vård och omsorg
 • Medverka i undervisning och handledning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå inom ämnet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet samt utmärkt vetenskaplig skicklighet, (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

Den sökande skall ha relevant akademisk examen såsom (civil)ekonomexamen, läkarexamen, examen inom folkhälsovetenskap eller biostatistik. Omfattande internationell publicering är ett krav for anställningen, såväl som erfarenhet av att initiera och driva internationella samarbeten. Den sökande ska ha erfarenhet av hälsoekonomisk forskning.

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och pedagogisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

 • Expertis inom ekonomisk utvärdering, hälsoekonomisk modellering, registerforskning och prospektiva observationsstudier av neurodegenerativa sjukdomar.
 • God förmåga att samordna och leda forskning.
 • Dokumenterad förmåga att erhålla större forskningsanslag i nationell och internationell konkurrens. 

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna


Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Sektionen för neurogeriatrik 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-495/2022
Kontakt
 • Maria Ankarcrona, prefekt, maria.ankarcrona@ki.se
Facklig företrädare
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Torgny Noren, SEKO, torgny.noren@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, carina.eklund@ki.se
Publicerat 2022-04-27
Sista ansökningsdag 2022-05-18

Tillbaka till lediga jobb