Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för Medicin Huddinge (MedH), Karolinska Institutet (KI), är en av KI:s ledande kliniska institutioner. Institutionens forskning är organiserad i sex avdelningar och tre forskningscentrum. Omkring 70 olika forskargrupper är aktiva vid institutionen, vars ambition är att vara en ledande institution inom medicinsk forskning och lärande.

På institutionens avdelning för endokrinologi bedrivs världsledande forskning inom lipidområdet med fokus på den vita fettväven och lipidrubbningar. Avdelningen ligger i anslutning till Karolinska Universitetssjukhusets (K) medicinska enhet (ME) Endokrinologi. ME Endokrinologi bedriver slutenvård och öppenvård inom hela det endokrinologiska fältet. En betydande del av verksamheten ligger inom diabetesområdet med ett stort patientunderlag och en mycket hög kompetens för att vårda alla former av diabetes. Mottagningsverksamheten för typ 1 och typ 2 diabetes är en av Sveriges största, med egen diagnostik för monogen diabetes samt en välutbyggd fotsårsmottagning där perifera cirkulationsutredningar utförs. I nära anslutning till öppenvårdsmottagningen finns ett fullt utrustat patientforskningscentrum avsett för kliniska studier. Sammantaget finns här en internationellt ledande klinisk forskningsmiljö med stora möjligheter till synergieffekter.

Ämnesbeskrivning

Ämnet klinisk diabetologi är brett och innefattar olika diabetesformer inom många forskningsområden. I samverkan med ME Endokrinologi har MedH identifierat diabeteskomplikationer som ett strategiskt forskningsfält för sin framtida translationella verksamhet. För att stärka detta område söker vi nu en person för anställning som professor, och med uppdrag att utveckla och lyfta detta forskningsfält till yttersta internationella nivå.

Till uppdraget söker vi en person som bedriver högkvalitativ klinisk forskning inom diabetologi med fokus på kardiometabola komplikationer, diabetesassocierad mortalitet samt förbättrad livskvalitet för de som lever med diabetes. Forskningen ska ha internationell lyskraft och vara starkt förankrad i klinisk verksamhet. Den kan med fördel bedrivas translationellt med experimentella, kliniska och epidemiologiska metoder, för optimal synergieffekt mellan prekliniska och kliniska forskare på KI/K.

Din roll

Vi söker således en erfaren och internationellt erkänd forskningsledare som kan leda en oberoende forskningsgrupp inom angivet ämnesområde. Förutom att driva egen forskning förväntas du spela en aktiv roll i den kardiometabola forskning som redan bedrivs vid MedH och Campus Flemingsberg och interagera med andra forskargrupper. Fullt utrustade våtlaboratorier finns på Campus Flemingsberg i anslutning till sjukhuslokalerna. Anställningen som professor kommer att vara förenad med klinisk anställning som specialistkompetent läkare vid ME Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, och den kliniska anställningen avses omfatta 30%.  Den kliniska verksamheten kommer att omfatta både mottagnings- och avdelningsarbete. Institutionen avser att erbjuda den nya professorn ett flerårigt rekryteringspaket med driftsmedel för att underlätta en snabb etablering.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat utmärkt vetenskaplig skicklighet, god pedagogisk skicklighet samt klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i endokrinologi vid ME Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i endokrinologi, eller motsvarande, samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Då denna anställning är en del i MedH:s strategiska plan att stärka den translationella forskningen inom metabolismfältet är det särskilt meriterande att den sökande kan uppvisa:

  • En internationellt slagkraftig translationell forskningsprofil med inriktning mot diabeteskomplikationer.
  • Dokumenterad klinisk erfarenhet som specialistläkare i endokrinologi med särskild kompetens gällande behandling av diabetes och diabeteskomplikationer.
  • Bred erfarenhet av samarbete med representanter för andra forskningsområden/-discipliner.
  • Mycket god förmåga att attrahera externa medel för forskning

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Huddinge

Institutionen för Medicin Huddinge | Karolinska Institutet (ki.se)

Avdelningen för Endokrinologi, Lipidlaboratoriet | Karolinska Institutet (ki.se)

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-366/2022
Kontakt
  • Petter Höglund, prefekt, petter.hoglund@ki.se
  • Mikael Rydén, avdelningschef, mikael.ryden@ki.se
  • David Nathanson, verksamhetschef, david.nathanson@regionstockholm.se
Facklig företrädare
  • Belinda Pannagel, SACO, belinda.pannagel@ki.se
  • Elisabeth Henriksson, OFR, elisabeth.henriksson@ki.se
  • Mari Gilljam, OFR , mari.gilljam@ki.se
Publicerat 2022-08-23
Sista ansökningsdag 2022-10-04
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb