Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för medicin, Solna, är en av de största institutionerna på Karolinska Institutet. Institutionen består av flera avdelningar som är indelade i olika forskningsgrupper. Institutionens kärnverksamhet är forskning, forskarutbildning och grundutbildning för medicin- och biomedicinstudenter. Forskningen har tre huvudprofiler: kardiovaskulär medicin, allergi och inflammatoriska sjukdomar. Vid Enheten för kardiologi bedrivs klinisk, epidemiologisk, samt experimentell forskning nära den kliniska verksamheten vid Medicinsk Enhet Kardiologi, Tema Hjärta, Kärl och Neuro vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Ämnesbeskrivning

Lektorat i kardiologi med inriktning mot hjärtsvikt förenat med anställning som specialistläkare vid Medicinsk Enhet Kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Din roll

Vi söker en klinisk forskare och docent med stark epidemiologisk och klinisk forskningsverksamhet inom kardiovaskulär medicin, och mer specifikt inom hjärtsvikt. Fokus för den utlysta tjänsten är att bedriva registerbaserad, epidemiologisk och klinisk forskning bl.a. genom användning av svenska och europeiska hjärtsviktsregister.

I tjänsten ingår undervisning på grund-, forskar- och vidareutbildningsnivå, samt handledning av doktorander och postdoktorala forskare. Tjänsten är kombinerad med 30% kliniskt arbete som specialistläkare på Karolinska universitetssjukhuset.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor med inriktning mot forskning är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat god pedagogisk skicklighet, utmärkt vetenskaplig skicklighet samt klinisk skicklighet (se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.).

Personen vi söker ska:

1) vara en självständig etablerad forskare inom registerbaserad, klinisk och epidemiologisk forskning med fokus på hjärtsvikt;

2) ha dokumenterade kunskaper i de metoder som behövs för att utföra registerbaserade, och epidemiologiska studier;

3) ha en ledande roll inom internationella vetenskapliga organisationer med fokus på hjärtsvikt;

4) ha dokumenterad handledning av doktorander och läkarstudenter.

Sökande ska därtill uppfylla formella meriter för anställning som kliniskt verksam specialistkompetent läkare i kardiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Anställningen kommer att förenas med 30 procent klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i kardiologi vid Medicinsk Enhet Kardiologi, Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i kardiologi, eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder 

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1), och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som lektor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.2.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

  • erfarenheter av register-baserad metodologi eftersom arbetsuppgifterna även innefattar att stärka register-baserad forskning. Detta ska dokumenteras genom antal och kvalitet på publikationer i internationella tidskrifter under de senaste fem åren.

  • internationella samarbeten eftersom KI är engagerad i internationella forskarsamhället. Detta ska dokumenteras genom engagemang i internationella vetenskapliga organisationer med fokus på hjärtsvikt.

  • erfarenhet av att arrangera och leda föreläsningar, seminarier och bedsideundervisning inom kardiologi inom grundutbildningen samt på postgraduatenivå

Eftersom sökanden ska arbeta inom hjärtsviktsflöde vid kardiologienheten, är avancerad träning i hjärtsvikt meriterande.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

Institutionen för medicin, Solna

Din karriär fortsätter här

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-5708/2021
Kontakt
  • John Pernow, professor i kardiologi, john.pernow@ki.se
  • Lars Lund, professor i kardiologi, lars.lund@ki.se
  • Frieder Braunschweig,verksamhetschef ME kardiologi, 08-51770000
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar, OFR, afsar.rahbar@ki.se
  • Bruna Gigante, SACO, bruna.gigante@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, louisa.cheung@ki.se
Publicerat 2022-04-22
Sista ansökningsdag 2022-05-23
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb