Karolinska Institutet,

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vill du arbeta med medicinsk forskning med inriktning mot cancer vid Karolinska Institutet? Är du intresserad av experimentell och translationell forskning? Vill du aktivt bidra till bättre cancerbehandling och diagnostik? Välkommen till att bli en del av en spännande forskningsmiljö där pre-kliniska och kliniska forskare möts. Institutionen för Onkologi-Patologi består av mer än 30 forskargrupper lokaliserade till Bioclinicum, Science for Life Laboratories (Sci-LifeLab) och Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Dessa grupper representerar know-how inom innovativa teknologier såväl som inom preklinisk och klinisk forskning med den gemensamma ambitionen att göra skillnad för cancerpatienters liv.

Ämnesbeskrivning

Ökad kunskap om tumörutveckling på molekylär nivå är avgörande för vår förståelse av sjukdomen, dess förlopp och hur den kan behandlas. Molekylär tumörbiologi med inriktning mot precisionsmedicin är del av den strategiska planen för den framtida utvecklingen av forskningen vid Institutionen för Onkologi-Patologi, KI. Avsikten är att institutionens forskning inom detta område ska bidra till implementerad forskning inom cancerfältet, dvs hur man kan skräddarsy behandling utifrån en individs specifika sjukdom och uppnå såväl bättre behandlingseffekter som begränsa biverkningarna.

Inriktningen för de föreslagna tjänsterna avser grundläggande tumörforskning som utgår ifrån kliniskt relevanta frågeställningar och har ett tydligt fokus på patientnytta. De kan tex omfatta grundläggande molekylära studier av tumöromvandling, hur proteinstrukturer påverkar tumörers respons på cancerbehandling, samt förståelse av hur resistensmekanismer utvecklas och förändras under sjukdomsprogress. Identifiering av tumörmarkörer som kan leda till förbättrad diagnostik och prognostisering och därmed möjliggöra bättre behandlingar med mindre sidoeffekter är andra viktiga inriktningar. Likaså utveckling av nya cancerläkemedel eller nya användningsområden för kända cancerläkemedel baserat på egna upptäckter.

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning.
Den anställda lektorn förväntas tillföra akademiskt ledarskap inom experimentell och translationell forskning inom molekylär tumörbiologi. Sökande ska fungera som principal investigator och bedriva högkvalitativ forskning inom ämnesområdet, handleda doktorander och disputerade juniora forskare (post-docs) samt utveckla området genom samarbeten med andra kollegor inom experimentell och klinisk verksamhet lokalt, nationellt och internationellt. Innehavaren förväntas förutom vara handledare för doktorander även bidra till undervisningen för grundutbildningsstudenter i ämnet. Vidare förväntas innehavaren bidra till möjligheter att implementera sin forskning i kliniska studier. Det är av stor vikt att den sökande kan arbeta tillsammans med andra forskare i gemensamma projekt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor med inriktning mot forskning är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat god pedagogisk skicklighet och utmärkt vetenskaplig skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Den sökande ska ha en tydlig forskningslinje som principal investigator inom experimentell och translationell tumörbiologi.

Bedömningsgrunder 

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Vid anställning som lektor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.2.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

  • Erfarenhet av forskning inom translationell cancerforskning
  • Aktiv vetenskaplig produktion av hög kvalitet inom området med en tydlig senior roll under de senaste fem åren
  • Förmåga att erhålla egen forskningsfinansiering i konkurrens

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

  • En tydlig plan för framtida utveckling av translationell cancerforskning avseende sökandes eget kompetensområde
  • Framgångsrik handledning av doktorander och grundutbildningsstudenter inom pre-klinisk experimentell miljö
  • Erfarenhet av framgångsrik forskning i nätverk med olika discipliner.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

Karolinska Institutet i korthet

Institutionen för onkologi-patologi

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4986/2021
Kontakt
  • Prefekt Lars Holmgren, lars.holmgren@ki.se
Facklig företrädare
  • Andreas Lundqvist, SACO, andreas.lundqvist@ki.se,0736422412
  • Nick Tobin, SACO , nick.tobin@ki.se,0761966368
  • Helen.Eriksson@ki.se, OFR, helen.eriksson@ki.se,0734025282
Publicerat 2022-05-31
Sista ansökningsdag 2022-08-10

Tillbaka till lediga jobb