Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

En anställning som forskningsspecialist utlyses i Kenneth R Chiens forskargrupp vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) vid Karolinska Institutet. Vi söker en mycket motiverad och erfaren läkare-forskare (MD-PhD) med en gedigen bakgrund inom utvecklings- och regenerativ kardiovaskulär biologi och medicin. Forskargruppen är placerad i Biomedicum i Solna.

Ämnesbeskrivning

Forskargruppens främsta fokus är att förstå hjärtats utveckling på molekylär och cellulär basis med hjälp av in vitro- och in vivo-modellsystem, med de slutgiltiga målen att tillämpa utvecklingsprinciper, logik, vägar och state-of-the-art bioteknologier för utveckling av nya behandlingar för medfödd och förvärvad hjärtsjukdom hos människor. Vi utforskar en extremt komplicerad process av kardiogenes från däggdjur med hjälp av olika djurmodellsystem och humanprover på encellsnivå genom att tillämpa omicsmetodik.

Din roll

Den framgångsrika sökanden kommer att ansvara för att genomföra human kardiogenes- och vaskulogenesforskningsprojekt genom att använda olika djurmodellsystem, omics-dataanalyser och modifierat mRNA. Kandidaten kommer att forska inom utvecklings- och regenerativ kardiovaskulär biologi och medicin, med speciell fokus på utveckling av hjärtflödesvägar, medfödd hjärtsjukdom såsom tetralogi av Fallot och conotruncala defekter, och nya tillväxtfaktors terapeutiska effekter för kardiomyogenes och vaskulogenes. Andra uppgifter inkluderar: att skriva rapporter och vetenskapliga artiklar, ansöka om forskningsmedel, assistera gruppledaren, delta i gemensamma möten och seminarier, undervisningsaktiviteter inklusive föreläsningar och handledning av doktorander och postdocs och inrättande av viktiga nationella och internationella samarbeten. Arbetsspråk för tjänsten är engelska.

Behörighetskrav

Den sökande måste ha både läkarexamen (MD) och doktorsexamen (PhD) med bred klinisk- och grundforskningserfarenhet inom kardiovaskulär medicin och biologi (över 10 år inom varje är önskvärt). Tidigare anställning som forskarassistent eller liknande är en merit. Breda kunskaper och erfarenheter inom utvecklings- och molekylär kardiologi, stamcellsbiologi och regenerativ medicin är obligatoriska och inkluderar: arbete med musmodell inklusive embryohantering, genetiskt modifierade generering av möss och kardiovaskulära operationer, molekylär kloning med CRISPR-Cas9, ES-cellodling och in vitro-differentiering, histologi och cytologi med kunskap om avancerad imaging etc. Expertis i utförande och resultat-analys av cellsortering med FACS krävs. Expertis inom hantering av enorma omics-data resulterande från t.ex. single cell RNA-seq och kromatinsekvensering krävs också. Därför är en djup kunskap och erfarenhet av bioinformatik och omics-dataanalys nödvändig.

Sökanden förväntas ha skrivit mer än 10 artiklar som första och / eller korresponderande författare publicerade i högrankade vetenskapliga tidskrifter inom klinisk kardiologi, utvecklings- och molekylär kardiologi eller stamcellsbiologi / regenerativ medicin. Dokumenterad och utmärkt kommunikations- och skrivförmåga på engelska krävs. Förmåga att arbeta i team är viktigt och kandidatens personliga färdigheter kommer att värdesättas högt.

Bedömningsgrunder

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna 

För mer info: https://ki.se/en/cmb/kenneth-r-chiens-group

 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Ofullständiga ansökningar kommer inte att beaktas.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3359/2021
Kontakt
  • Katarina Drakenberg, katarina.drakenberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
  • Elisabeth Valenzuela, SEKO, 08-524 863 53
Publicerat 2021-07-13
Sista ansökningsdag 2021-07-28

Tillbaka till lediga jobb