Karolinska Institutet,

-med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för neurovetenskap är inriktad på att bedriva banbrytande forskning inom neurovetenskap. Våra 35 forskargrupper studerar nervsystemets funktion på molekylär, cellulär och nätverksnivå. Vi avser nu att förstärka forskningen rörande neuronala nätverk med fokus på djurmodeller av kognitiva mechanismer, som kan ge ett nödvändigt komplement till den kliniska kognitionsforskning som bedrivs vid Karolins­­­­ka Institutet. Vi erbjuder en dynamisk forskningsmiljö i den nya byggnaden Biomedicum som inrymmer en multidisciplinär miljö med fem basvetenskapliga institutioner och högklassiga core faciliteter.

Ämnesbeskrivning

Cellulära och nätverksmekanismer involverade i kognition går att studera i försöksdjur med hjälp av inmärkning och karaktärisering av hjärnans nätverk, storskalig registrering av enskilda nervcellers aktivitet med elektrofysiologi och kalcium-imaging, manipulering av aktivitet, och avancerade beteendetester i försöksdjur. Inom ämnesbeskrivningen för den utlysta professuren ingår utvecklande och användande av dylika frontlinje-metoder för identifiering och beskrivning av cellulära och nätverksmekanismer relevanta för kognition och kognitiva avvikelser vid neuropsykiatriska sjukdomar.

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning. Den anställda professorn ska utföra internationellt ledande forskning fokuserad på neuronala nätverk i djurmodeller, inklusive utvecklande av verktyg och metoder för att undersöka och analysera organisation och funktion av nätverk av nervceller, samt deras roll i hälsa och sjukdom, med inriktning på kognition. Den anställde förväntas att fungera som oberoende gruppledare med delegerat ansvar för forskningsanslag, personal, arbetsmiljö, och annat administrativt akademiskt arbete inom institutionen. Anställningen innefattar även utbildning på grundnivå, avancerad nivå, och doktorandnivå. Samarbete med andra forskare på institutionen, på KI, och internationellt förväntas.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat utmärkt vetenskaplig skicklighet, god pedagogisk skicklighet, samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

För denna anställning finns följande behörighetskrav:

  • Forskningsaktiviteter och prestation i internationell framkant inom ämnesbeskrivningen.
  • Omfattande erfarenhet av utbildning på avancerad och doktorandnivå, som handledare, lärare och kursorganisatör.

 

Bedömningsgrunder

För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat excellens i forskning inom neuronala nätverk med utvecklande och användning av frontlinje-metoder i experimentella djurmodeller som resulterat i vetenskapliga fynd med relevans för förståelsen av hjärnmekanismer i kognition och kognitiva avvikelser. Det är också särskilt meriterande att ha publikationer som senior forskare i de främsta vetenskapliga tidskrifterna.

Det är meriterande att den sökande har uppvisat förmåga att säkra forskningsfinansiering i mycket hög konkurrens både nationellt och internationellt och förväntas utföra kvalitetsforskning på en nivå som säkerställer signifikant framtida finansiering av de planerade aktiviteterna.

Det är även meriterande om den sökande har erfarenhet av att bedriva och utveckla undervisning på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.[JL1] 

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

Department of Neuroscience

Din karriär fortsätter här

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i normalfallet både nationella och internationella.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1528/2021
Kontakt
  • Gilberto Fisone, prefekt , gilberto.fisone@ki.se
Facklig företrädare
  • Björn Meister, SACO, bjorn.meister@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, magnus.ana@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-06-30
Sista ansökningsdag 2021-08-11

Tillbaka till lediga jobb