Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

-med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI-DS), bildades i sin nuvarande form 1993. Ca 400 studenter genomgår årligen sin medicinska grundutbildning vid KI DS vid enheterna för kirurgi och urologi, anestesi, diagnostisk radiologi, internmedicin och kardiologi, klinisk fysiologi, klinisk kemi, obstetrik och gynekologi samt ortopedisk kirurgi. Vid institutionen bedrivs en bred klinisk forskning inom olika områden. Institutionen har 90 registrerade doktorander och ca 10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen. Ca 200-250 artiklar utgår årligen från institutionen och publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Även omfattande uppdragsforskning pågår. Vid institutionen ges årligen ett antal kurser för specialistkompetens i olika ämnen samt vidareutbildningskurser för specialister och forskarutbildningskurser.

Danderyds sjukhus AB är ett av Sveriges största akutsjukhus och bedriver samtidigt en omfattande utbildningsverksamhet. Årligen erbjuder vi verksamhetsförlagd utbildning till ca 2000 studenter som går yrkesinriktade program med inriktning mot hälso- och sjukvård, bland annat framtida läkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter, logopeder, arbetsterapeuter, dietister och biomedicinska analytiker.

Din roll

Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning.

Institutionen vill nu rekrytera en ny professor som ska leda och fortsatt utveckla forskningen i medicinsk pedagogik och klinisk utbildningsvetenskap och även övergripande ansvara för undervisningen inom detta område vid Danderyds sjukhus. Anställningen avses vara uppdelad med 70% vid Karolinska Institutet som professor och med en anställning som specialistkompetent läkare vid Danderyds sjukhus på 30%. I tjänsten ingår också att leda utvecklingen av den kliniska utbildningsarenan på sjukhuset, med huvudfokus på läkarprogrammet för att säkerställa den verksamhetsförlagda utbildningen på det legitimationsgrundande 6-åriga läkarprogrammet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare vid Danderyds sjukhus, och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i internmedicin, kardiologi, anestesi och intensivvård, kirurgi, urologi eller ortopedi, eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Eftersom anställningen kräver samarbete inom Karolinska Institutet och sjukhuset samt med övriga sjukhus i regionen ska innehavaren ha dokumenterad erfarenhet av samarbete mellan olika verksamheter och av att leda forskningsverksamhet.

Eftersom tjänsten innefattar patientkontakt ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk, GERS).

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (2).

Det är särskilt meriterande med erfarenhet av att leda, samordna och utveckla pedagogisk verksamhet i en klinisk miljö.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Danderyd

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

För den kliniska anställningen vid Danderyds sjukhus krävs bevis på specialistkompetens, som bifogas ansökan.

Befattningsnivå för klinisk tjänst (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) och verksamhetsområde fastställs av Danderyds sjukhus, innan beslut om anställning fattas.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Danderyd
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1333/2021
Kontakt
  • Tomas Jernberg, prefekt, tomas.jernberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Claes Frostell, SACO, 073-962 01 83, claes.frostell@ki.se
Publicerat 2021-10-08
Sista ansökningsdag 2021-10-29

Tillbaka till lediga jobb