Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

- med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Region Stockholm.

Avdelningen för psykologi har en lång tradition av klinisk forskning och utbildning inom psykiatri och psykologisk behandling. Nu önskar vi stärka vår forskning och utbildning inom det somatiska området generellt och särskilt mot någon av de stora folksjukdomarna inom områdena t.ex. kardiologi, gastroenterologi eller smärta. Enheten medicinsk psykologi inom Karolinska Universitetssjukhuset och avdelningen för psykologi på KI är mycket forskningsaktiva enheter och där avdelningen för psykologi är mycket undervisningstung och ansvarar för psykologprogrammet som finns vid KI samt för delar utbildning inom t.ex. fysioterapi och läkarutbildning och andra utbildningar

Din roll

Anställningen som professor i klinisk psykologi med fokus på somatisk vård vid KI kommer vara förenad med anställning som psykolog vid Medicinsk Psykologi, Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner, Karolinska Universitetssjukhuset. Detta innebär ett ansvar för forskning och utbildning på avdelningen för psykologi på KI och kliniskt arbete inom Medicinsk Psykologi vid sjukhuset. Uppdraget innefattar att aktivt stimulera den pågående forskningen inom det somatiska området. Vidare ska innehavaren ansvara för moment på psykolog- och läkarprogram. En viktig del i arbetet kommer att vara att utveckla ett akademiskt ledarskap inom somatisk vård.

Omfattningen planeras vara fördelad ca 70% vid KI och 30% vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet (se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

Därutöver gäller att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Den sökande ska ha erfarenhet av kliniskt arbete samt handledning på olika nivåer.

Den sökande ska ha publicerat internationell forskning inom området samt ha dokumenterad erfarenhet av att ha erhållit forskningsanslag.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som psykolog vid enheten Medicinsk Psykologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och därför ska sökanden inneha legitimation som psykolog samt ha uttalad kompetens inom somatisk vård.

Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder 

Anställningen har en inriktning mot forskning och utbildning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Eftersom anställningen innebär ett övergripande ansvar för forskning inom somatisk vård vid KI och en klinisk anställning vid Karolinska Universitetssjukhuset är dokumenterad internationell erfarenhet av behandlingsforskning inom någon av de stora folksjukdomarna kardiologi, gastroenterologi eller smärta starkt meriterande. Erfarenhet av olika undervisningsformer samt kursansvar i ämnet psykologi på högskolenivå är meriterande.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för psykologi, Karolinska Institutet, Solna samt ME för Medicinsk Psykologi, Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner, Karolinska Universitetssjukhuset


Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

För den kliniska anställningen vid medicinsk enhet Medicinsk Psykologi, Karolinska Universitetssjukhuset krävs bevis på psykologlegitimation, som bifogas ansökan.

Befattningsnivå för klinisk anställning fastställs av Karolinska Universitetssjukhuset innan beslut om anställning fattas.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-858/2021
Kontakt
  • Mats J Olsson, prefekt , mats.j.olsson@ki.se
  • Linda Holmström, Karolinska Universitetssjukhuset , linda.holmstrom@regionstockholm.se
Facklig företrädare
  • Arsalan Amir, SACO, 0704831165
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2021-11-02
Sista ansökningsdag 2021-11-30

Tillbaka till lediga jobb