Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Aging Research Center (ARC), en sektion inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en multidisciplinär forskningsmiljö med tre enheter (medicin, psykologi och socialgerontologi). Centret har omkring 75 anställda, har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Din roll

Vi söker en person som är motiverad att studera riskfaktorer och biomarkörer av flera geriatriska syndromen, däribland multisjuklighet och skörhet.

Som biträdande lektor kommer du att arbeta i professor Laura Fratiglionis grupp på ARC. Du kommer att bedriva självständig forskning inom flera olika projekt som syftar till att 1) definiera fenotyper för multisjuklighet och skörhet bland äldre och hur de förändras över tid, 2) undersöka deras risk och predisponeringsfaktorer, 3) identifiera förändringar i biomarkörer relaterat till deras förekomst.

Som anställd förväntas du samarbeta med ansökningar, leda egna ansökningar på både nationell och internationell nivå, handleda doktorander, undervisa på olika nivåer och vara drivande inom samt expandera forskningsområdet.

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på heltid i 4 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Bedömningsgrunder

Vi söker dig som har:

1) läkarexamen med specialisering och klinisk erfarenhet av geriatrik

2) avlagt doktorsexamen inom epidemiologi med inriktning åldrande, de senaste 5 åren innan ansökningstiden löpt ut

3) har bevisad erfarenhet av självständig forskning samt har mottagit forskningsbidrag inom äldreforskning

4) har god kommunikationsförmåga och kan interagera effektivt och produktivt med andra forskare inom gruppen

5) har mycket god analytisk förmåga och kunskap om avancerade statistiska metoder

6) har utmärkta engelska språkkunskaper både muntligt och skriftligen

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

Din karriär fortsätter här
Läs mer om ARC här

 

 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2021-02-01.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-88/2021
Kontakt
  • Laura Fratiglioni, laura.fratiglioni@ki.se
  • Debora Rizzuto, debora.rizzuto@ki.se
  • Amanda Nyberg, amanda.nyberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-01-11
Sista ansökningsdag 2021-02-01

Tillbaka till lediga jobb