Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) bedriver forskning inom neurovetenskap, från molekylär till samhällsnivå. I den tvärvetenskapliga experimentella forskargruppen för alkohol- och drogberoende vid Centrum för psykiatrisk forskning (CPF) får du en unik möjlighet att studera cellulära och molekylära mekanismer som ligger till grund för vanliga neuropsykiatriska störningar, såsom alkoholberoende (AUD), och använda kvantitativa tidsupplösta tekniker med enmolekylkänslighet för att i levande celler karakterisera de underliggande molekylära mekanismerna och effekterna av utvalda föreningar på relevanta farmakologiska mål.  

Din roll

Vi letar efter en ambitiös och självmotiverad individ som förväntas vidareutveckla kvantitativa fluorescensmikroskopi och spektroskopibaserade metoder med hög rumslig och tidsmässig upplösning och enmolekylkänslighet; tillämpa dessa metoder i preklinisk forskning som fokuserar på cellulära och molekylära mekanismer som ligger bakom utvecklingen av alkoholberoende; och analysera mekanismer och biologiska konsekvenser av interaktioner mellan utvalda föreningar och receptorer på cellytor, i syfte att bedöma deras effekt och potential för utveckling av innovativa farmakoterapier för att förhindra återfall i alkoholberoende. Den sökande förväntas ha ett nära samarbete med andra medlemmar i forskargruppen, nationella och internationella samarbetspartners, att bidra väsentligt till en produktiv forskningsmiljö, erhålla ytterligare oberoende finansiering, handleda studenter och deltaga i forskarutbildningen.

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på fem (5) år med rätt att efter prövning bli befordrad till lektor.

Kvalifikationer

Sökande med doktorsexamen i biokemi, biofysik, bioteknik, biovetenskap, farmaci eller fysikalisk kemi och minst 4 års postdoktoral utbildning i någon av dessa discipliner, med särskild erfarenhet inom biofotonik, dvs. avancerad fluorescensmikroskopi och spektroskopibaserad metoder och deras tillämpning i biomedicinsk forskning.

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Av högsta vikt är sökandens forskningsexpertis inom ämnesområdet, som beskrivs i behörighetskraven (Kvalifikationer). Djup förståelse och bred erfarenhet av biofysisk, biokemisk, cellbiologi och molekylär kloningsteknik, med särskilt fokus på fluorescensmikroskopi och spektroskopitekniker och deras tillämpning i preklinisk och klinisk neurovetenskaplig forskning är fördelaktig och är meriterande. Kunskap om statistik och funktionell dataanalys med Matlab är också en merit. Sökandens förmåga när det gäller att attrahera nationell och internationell forskningsfinansiering inom området och potentialen att få ytterligare finansiering kommer också att bedömas.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

Läs mer om Institutionen för Klinisk neurovetenskap här.
Läs mer om forskargruppen du kommer att ingå i här.

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 25:e januari 2021.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-29/2021
Kontakt
  • Vladana Vukojevic, Forskare, vladana.vukojevic@ki.se
  • Anna Wendel, HR-Administratör, anna.wendel@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-01-05
Sista ansökningsdag 2021-01-25

Tillbaka till lediga jobb