- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vill du arbeta med och utveckla forskning inom onkologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset? Är du intresserad av onkologisk behandling? Välkommen till en ledande miljö inom onkologisk behandlingsforskning.

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning. Anställningen är förlagd vid Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, på 50 procent av heltid, samt anställning som onkolog vid en av klinikerna inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset-Solna på 50 procent av heltid.

Den anställde professorn förväntas tillföra akademiskt ledarskap inom onkologisk forskning och klinisk onkologi med inriktning mot onkologisk behandling. Sökande ska fungera som principal investigator (PI) och bedriva högkvalitativ forskning inom ämnesområdet, samt handleda doktorander och disputerade juniora forskare. I anställningen ingår att aktivt bidra till undervisning inom grundutbildning på tex läkarprogrammet, specialistutbildning och forskarutbildning inom onkologi. För den kliniska anställningen förväntas innehavaren aktivt delta i och driva utvecklingen av onkologisk behandling för sitt expertområde.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet och klinisk skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för vid Karolinska institutet.)

Sökande ska bedriva högkvalitativ forskning, med tydlig potential för framtida utveckling, inom onkologi med inriktning mot onkologisk behandling. Ämnet omfattar prekliniska, translationella och kliniska studier av solida tumörer hos vuxna inom onkologisk behandling avseende tex: Faktorer som predisponerar för tumörutveckling; Identifiering av nya behandlingsstrategier; Förståelse av hur resistensmekanismer utvecklas och förändras under sjukdomsprogress; Kunskap om hur etablerade och nya behandlingar kan optimeras och hur man kan skräddarsy behandlingar för enskilda individer; samt så långt det är möjligt att minimera biverkningarna och upprätthålla god livskvalitet.

Sökande ska ha erfarenhet som lärare inom grund- och specialist-utbildning i onkologi samt som handledare inom forskarutbildning i onkologi.

Sökande ska vara en kliniskt aktiv läkare med specialistkompetens i onkologi och mycket goda kunskaper inom onkologisk behandling av solida tumörer hos vuxna. Sökande ska ha en tydlig vision om hur han/hon ser utvecklingen inom onkologisk behandling de närmaste fem åren. I sin kliniska verksamhet ska den sökande vara väl erfaren i sedvanlig onkologisk klinisk verksamhet med tex mottagningsarbete, avdelningstjänstgöring och kliniska konferenser, samt undervisning av ST-läkare såväl som mer juniora specialistläkare.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring på 50 procent som specialistutbildad läkare i onkologi vid berörd sjukvårdsenhet, och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i onkologi, samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

För att anställas krävs att sökande innehar svenskt specialistbevis i onkologi samt besitter erforderliga kunskaper i skriven och talad svenska.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1), och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet samt en klinik inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset-Solna.

Din karriär fortsätter här

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 10 januari 2022.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-6/2021
Kontakt
  • Prefekt Lars Holmgren, lars.holmgren@ki.se
Facklig företrädare
  • Helen Eriksson, OFR, +46 (0) 8 524 823 38
  • Andreas Lundqvist, SACO, +46 (0)73 642 2412
Publicerat 2021-11-24
Sista ansökningsdag 2022-01-10
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb