Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

- med inriktning forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att bedriva utveckling inom kunskap om liv samt främja bättre hälsa för alla. Vid Karolinska Institutet utför vi framgångsrik medicinsk forskning och har den högsta nivån av medicinsk utbildning i Sverige. Karolinska Institutet är ett statligt universitet.

Som professor inom klinisk kemi och koagulation vid Karolinska Institutets institution för molekylär medicin och kirurgi kommer du även arbeta inom Karolinska Universitetssjukhusets avdelning för klinisk kemi vid universitetslaboratorier. Sjukhuset har spetskompetens inom koagulation, inflammation, lipidmetabolism, gallsyremetabolism, hemolytisk anemi utgående från rubbningar i erytrocyterna, alkoholmarkörer m.m. Spetskompetensen för att vässa diagnostiken och utveckla nya metoder sker i nära samarbete med forskning inom respektive område. Inom undervisningen finns ett ansvar och ett åtagande för grundutbildning och vidareutbildning av läkare, biomedicinska analytiker, sjukhuskemister och andra till sjukvården associerade yrkeskategorier.

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning. Sökanden förväntas vara drivande inom ämnesområdet för anställningen med avseende på forskning, utbildning, klinisk verksamhet och samverkan. Detta uppdrag kommer att innebära ett ansvar för forskarutbildningen inom ämnet. Innehavaren av tjänsten blir ansvarig för undervisningsuppdraget inom grundutbildningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Den sökande förväntas att uppvisa dokumenterad framgångsrik erfarenhet inom strategisk utveckling inom ämnet klinisk kemi och koagulation.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare inom klinisk kemi eller annat närliggande område vid Karolinska Universitetssjukhuset och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i ämnet klinisk kemi eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. Om den som erbjuds anställning uppfyller Karolinska Universitetssjukhusets krav för anställning som biträdande överläkare eller överläkare kan den sökande erbjudas denna anställning.

Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder 

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Dokumenterad framgångsrik erfarenhet inom följande är meriterande:

  • Ledning och utförande av kliniska studier.

  • Erfarenhet av att inbringa externa forskningsmedel.

  • Ledning av multiprofessionell/multidisciplinär forskningsgrupp.

  • Medverkan i multiprofessionella/multidisciplinära forsknings- och utvecklingsnätverk, företrädesvis på både nationell och internationell nivå.

  • Utbildning av sjukvårdspersonal och doktorander inom medicin och andra ämnen relaterad till ämnesområdet klinisk kemi och koagulation.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i normalfallet både nationella och internationella.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.


Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-5712/2020
Kontakt
  • Anders Franco-Cereceda, prefekt, Anders.Franco-Cereceda@ki.se
  • Carina Ritzmo, Karolinska Universitetssjukhuset, carina.ritzmo@sll.se
Facklig företrädare
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, 08- 517 70478
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
  • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
Publicerat 2021-05-06
Sista ansökningsdag 2021-05-27

Tillbaka till lediga jobb