- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver forskning inom epidemiologi, miljö- och yrkesmedicin, toxikologi och fysiologi med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa. IMM är ett nationellt expertorgan inom miljömedicin. Forskare vid IMM är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.
Stark kompetens inom epidemiologisk teori och metodik är en förutsättning för institutionens forskning, forskarutbildning och undervisning, samt för IMM:s särskilda uppdrag som nationellt expertorgan inom det miljömedicinska området.

Ämnesbeskrivning
Lektorn i epidemiologi med inriktning mot forskning ska förutom att bedriva epidemiologisk forskning av hög kvalitet främst rörande allergisjukdom och överkänslighet, även ha en ledande roll inom miljömedicinsk riskbedömning samt undervisning i epidemiologi.

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning.
Du kommer att bedriva självständig forskning och medverka i forskarutbildningen med handledning av doktorander och i viss mån också inom grundutbildningen. Du kommer också att bidra till IMMs miljömedicinska riskbedömning samt samverka med Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) kring riskbedömning och riskkommunikation inom området allergi och överkänslighet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor vid Karolinska Institutet med inriktning mot forskning är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat god pedagogisk erfarenhet och skicklighet, utmärkt vetenskaplig skicklighet, samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet.

Vi söker dig med en stark epidemiologisk forskningsprofil med inriktning mot allergisjukdomar, med en självständig och pågående forskning, erfarenhet av forskarinitierad insamling av epidemiologiska primärdata, samt kunskap och erfarenhet från arbete med befolkningsbaserade epidemiologiska studier.

Kompetens att genomföra epidemiologiska studier är ett krav, såsom dokumenterad förmåga att erhålla egna forskningsanslag. Vidare ser vi att den som kommer anställas har erfarenhet av forskning kring orsaker till allergisjukdomar. Dokumenterad erfarenhet av miljömedicinsk riskbedömning krävs för tjänsten.

Bedömningsgrunder

För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Vid anställning som lektor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.2.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat bred erfarenhet från epidemiologiska studier och forskarinitierad insamling av epidemiologiska primärdata inkluderande kost- och levnadsvanor samt miljöfaktorer.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning
omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Karolinska Institutet, Campus Solna

Institutet för miljömedicin

Din karriär fortsätter här

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 9 december 2021.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-5512/2020
Kontakt
  • Agneta Åkesson, agneta.akesson@ki.se
Facklig företrädare
  • Anne Boström, SEKO, 0046 8 524 875 79
  • Niklas Andersson, OFR, 0046 8 524 874 19
  • Anda Gliga, SACO-S, anda.gliga@ki.se
Publicerat 2021-11-11
Sista ansökningsdag 2021-12-09
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb