Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

-med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa) bedriver utbildning och forskning inom fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård på hög internationell nivå. Institutionen har 400 medarbetare, 30 forskargrupper och 90 doktorander. Vi erbjuder en dynamisk undervisningsmiljö i nyrenoverade lokaler och en kreativ forskningsmiljö i nybyggda Biomedicum på Campus Solna. Forskningsverksamheten på institutionen inkluderar ämnesområdena cellulär signalering, kardiovaskulära och respiratoriska system, neuropsykofarmakologi, neuroinflammation, farmakogenetik, regenerativ medicin, njurfysiologi, anestesiologi och intensivvård, muskelfysiologi och smärta. Vårt samarbete med kliniker vid Karolinska Universitetssjukhuset ger unika möjligheter för translationell forskning inom våra ämnen. Mer information om vår forskning finns här.

Kardiovaskulär sjukdom, typ II-diabetes och därmed sammanhängande njursjukdomar är stora hälsoproblem som drabbar mer än 1,5 miljarder människor världen över. Ökande ålder såväl som icke-optimal livsstil som orsakar fetma, bidrar avsevärt till den ökande incidensen. Ytterligare mekanistisk förståelse kommer att möjliggöra utvecklingen av nya strategier för att förebygga och behandla dessa typer av sjukdomar. Denna anställning syftar till att öka vår förståelse beträffande centrala mekanismer för samspelet mellan hjärta och njure som är viktiga för uppkomst och behandling av dessa sjukdomar.

Din roll

Huvudarbetsuppgifterna består av forskning, forskarutbildning och undervisning relaterad till ämnet fysiologi. Forskning ska bedrivas inom områden som är relevanta för att förstå fysiologiska och molekylära faktorer för hur hjärt- och njurfunktion påverkar risken för utveckling av metabola och njurmedierade kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar.

Det förväntas att innehavaren tar ansvar för ledningen av sin forskargrupp och genomför forskning på högsta internationella nivå. Vidare förväntas innehavaren ta ansvar för och en ledande roll inom grundutbildning, utbildning på avancerad nivå och forskarutbildning. Genom aktiv forskning och insatser inom vetenskap, forskarutbildning och undervisning förväntas den sökande bidra till utvecklingen av fysiologisk forskning och undervisning vid Karolinska Institutet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Denna anställning är inriktad på forskning som syftar till att förstå fysiologiska faktorer och molekylära mekanismer som genom hjärt-njur-interaktioner är viktiga för utveckling av metaboliska och hjärt-kärlsjukdomar. Dokumenterad erfarenhet av undervisning och högkvalitativ forskning inom dessa områden av fysiologi är därför ett krav. Således ska den sökande vara en internationellt ledande forskare inom dessa aspekter av fysiologi med högkvalitativa publikationer i ledande internationella tidskrifter under de senaste tio åren. Vidare ska sökande uppvisa en potential för att fortsätta som en ledande internationell forskare inom området.

Den sökande måste ha erhållit betydande forskningsfinansiering som forskningsledare från nationella och internationella finansieringsorgan under de senaste fem åren och visa en tydlig potential för fortsatt och utökad finansiering inom forskningsområdet.

Dokumenterad erfarenhet av handledning av doktorander och postdocs, undervisning, lednings- och utvecklingsuppdrag samt ledarutbildning är viktigt.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2) samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1).

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna - Institutionen för fysiologi och farmakologi 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i normalfallet både nationella och internationella.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-5159/2020
Kontakt
  • Håkan Westerblad, Prefekt, hakan.westerblad@ki.se
Facklig företrädare
  • Göran Engberg, SACO, 08-524 867 17
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2021-04-14
Sista ansökningsdag 2021-05-12

Tillbaka till lediga jobb