Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

-med inriktning mot forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) bedriver forskning och utbildning inom klinisk neurovetenskap från molekylär- till samhällsnivå. Forskning och utbildning bedrivs i samarbeten med andra forskargrupper inom Karolinska Institutet, med andra universitet och med Region Stockholm.

Oftalmologi är ett brett forskningsområde från biomedicinska mekanismer i ögat och hjärnan via kirurgiska interventioner vid ögonsjukdomar till visuell perception. Avsikten med denna rekrytering är att stärka den translationella aspekten av utvecklingen inom området med särskilt fokus på retinala sjukdomar. Avdelningen för ögon och syn vid Institutionen för klinisk neurovetenskap har en omfattande och framgångsrik forskning inom oftalmologi och optometri. Avdelningen har även ett omfattande utbildningsuppdrag och ansvar för ögonmomentet inom läkarutbildningen, utbildningsprogrammen inom optometri, samt utbildningar för ögonsjuksköterskor och ortoptister. Utbildning ges på både grund- och avancerad nivå. Institutionen önskar, genom rekrytering av en professor, bibehålla sin ledande forsknings- och utbildningsposition inom området retinala sjukdomar.

Din roll

Den sökande förväntas bedriva forskning och utbildning (på både grund- och avancerad nivå samt forskarnivå) inom avdelningen och institutionens olika program med fokus på retinala sjukdomar. Innehavaren ska främja oftalmologin genom forskning och internationella samarbeten. Professorn förväntas därför att kunna etablera nätverk och samarbeten med andra forskargrupper inom avdelningen, institutionen, KI, nationellt och internationellt, samt samverkan med samhället i stort. Anställningen är förenad med anställning som specialistläkare i oftalmologi där kliniskt arbete ingår. Om den som erbjuds anställning uppfyller S:t Eriks Ögonsjukhus krav för anställning som biträdande överläkare alternativt överläkare kan den sökande erbjudas denna anställning. Omfattningen planeras vara fördelad 50% vid KI och 50% vid S:t Eriks ögonsjukhus.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet    samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet och även klinisk skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Anställningen kommer att förenas med anställning som specialistutbildad läkare inom oftalmologi med profilering mot retinala sjukdomar vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Därför ska sökande inneha läkarexamen samt specialistkompetens inom oftalmologi eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Vi söker en forskare som är profilerad inom retinala sjukdomar som vill driva utvecklingen av oftalmologi vidare. Den sökande ska därför vara en nationellt och internationellt etablerat forskare inom oftalmologi och retinala sjukdomar. Den sökande ska ha högkvalitativa publiceringar i ledande internationella tidskrifter de senaste tio åren, ha dokumenterade samarbeten nationellt och internationellt, och potential till att bli en av de ledande internationella forskarna inom området. Vidare förväntas att den sökande ska ha stora egna pågående anslag erhållna i konkurrens, och förväntas driva forskning på en sådan nivå att framtida större forskningsanslag kan förutses. Storleken på externa anslag ska vara tillräcklig för att säkerställa långsiktig finansiering av professuren.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (3).

Särskild meritering utgörs av högklassig forskning inom retinala sjukdomar, dokumenterad handledning av doktorander och postdocs, och publikationer i de främsta, ämnesrelaterade, vetenskapliga tidskrifterna med sökande som senior författare.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna 

Läs mer om Institutionen för klinisk neurovetenskap och Avdelningen för ögon och syn.

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i normalfallet både nationella och internationella.

För den kliniska anställningen vid S:t Eriks Ögonsjukhus krävs bevis på specialistkompetens, som bifogas ansökan.

Befattningsnivå för klinisk tjänst (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) fastställs av S:t Eriks Ögonsjukhus innan beslut om anställning fattas.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-5158/2020
Kontakt
  • Mats J Olsson, prefekt , mats.j.olsson@ki.se
  • Rune Brautaset, Avdelningschef , rune.brautaset@ki.se
Facklig företrädare
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2021-06-23
Sista ansökningsdag 2021-08-18

Tillbaka till lediga jobb