Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 497 miljoner år 2019, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Sektionen för Neurogeriatrik består av ca 85 medarbetare. Sektionen bedriver experimentell och translationell forskning relaterad till främst Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar men också mer allmänna molekylära mekanismer med biomedicinsk relevans studeras, i BioClinicum, KI Campus Solna samt Neo, KI Campus Flemingsberg.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Forskargruppen för hälsoekonomi

Vi utvecklar och tillämpar metoder för bedömning av socioekonomisk påverkan av neurodegenerativa sjukdomar, samt ekonomisk utvärderingen av nya medicinska teknologier på detta område. Gruppen besitter expertis inom 1) registerbaserade studier och observationsstudier av sjukdomsprogression och kostnader, 2) hälsoekonomisk modellering och prediktiv analys inklusive djupinlärningsmetoder 3) klinisk prövningsdesign och klinisk utveckling med avseende på värdebevisgenerering 4) hälsopolitisk analys. Vi anordnar en återkommande konferens om farmakoekonomi vid Alzheimers sjukdom (IPECAD), och samarbetar i stor utsträckning med andra grupper inom Karolinska Institutet såväl nationellt som internationellt. Forskargruppen har 10 medlemmar inklusive seniora forskare, postdoktorer och forskarstuderande med en bred tvärvetenskaplig bakgrund.

ADDITION, ett multinationellt forskningsprojekt som leds av vår grupp, syftar till att utveckla en individualiserad prognos- och kostnadseffektivitetsmodell av Alzheimers sjukdom. Denna modell kommer att stödja såväl kliniskt beslutsfattande som vårdplanering på individnivå samt resursallokering och kostnadseffektivitetsbedömningar på makronivå. Modellen utvecklas genom att integrera data från befintliga sjukdomsregister och kohorter i fem EU-länder med de-novo insamling av data om patientutfall och livskvalitet. Syftet är att kunna simulera sjukdomsutvecklingen på patientnivå från preklinisk fas till sjukdomens slutskede.

Din roll

Postdoktorn kommer, tillsammans med seniora forskare vid KI och andra konsortiemedlemmar, att leda utvecklingen av en ny sjukdomsprogression och kostnadseffektivitetsmodell baserad på den integrerade databas som samlats i ADDITION-projektet. Kandidaten förväntas ha kompetens och erfarenhet av modellutveckling och statistisk programmering, stark drivkraft, ambition och innovationslust. Projekten drivs i samarbete med flera forskargrupper, och god samarbetsförmåga är nödvändig. God förmåga att tala och skriva engelska är också ett krav. Tjänsten är en visstidsanställning på två år.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. En doktorsexamen i hälsoekonomi, epidemiologi, statistik, datavetenskap eller liknande ämne krävs. Den postdoktor som ska rekryteras behöver ha goda kunskaper och erfarenheter från utveckling av sjukdomsprogressionsmodeller och/eller hälsoekonomiska modeller. Goda färdigheter i statistisk programmering (helst R) förväntas. Erfarenhet från neurodegenerativa sjukdomar är meriterande.

Ytterligare information

Vänligen kontakta Docent Linus Jönsson (linus.jonsson@ki.se) vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet för ytterligare information.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna


Din karriär fortsätter här

 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2021.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-5155/2020
Kontakt
  • Linus Jönsson, linus.jonsson@ki.se
  • Johanna Lundblad, johanna.lundblad@ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2020-12-03
Sista ansökningsdag 2021-01-31

Tillbaka till lediga jobb