Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

-med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Ansökningar välkomnas till en anställning som Professor i translationell immunologi vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för Neuro, Karolinska Institutet.

Vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) forskar och undervisar vi om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Vi är organiserade i fem avdelningar och undervisar blivande arbetsterapeuter, läkare, optiker, ortoptister, psykologer och fysioterapeuter. Den kliniska forskningen och utbildningen sker i samarbete med Region Stockholm och med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet. Besök gärna institutionens hemsida för mer information: ki.se/cns

Vid Avdelningen för Neuro bedrivs sedan många år en bred och framgångsrik forskning inom neurologiska sjukdomar såsom multipel skleros, amyotrofisk lateral skleros, stroke, hjärntumörer, epilepsi, Parkinsons sjukdom, samt hjärn- och ryggmärgsskada. Mycket av vår forskning fokuserar idag på vilken roll autoimmunitet och neuroinflammation spelar vid sjukdomar såsom multipel skleros, amyotrofisk lateral skleros och Parkinsons sjukdom. Centralt för forskningens framgångar har varit det nära samarbetet mellan klinik och forskning, där kliniskt förankrade problemställningar drivit forskningsfrågor som lett till innovativ metodutveckling vilka sedan kunnat återföras och tillämpas i kliniken, till vårdens och patienters nytta. Avdelningens forskare har starkt bidragit till de framsteg som gjorts inom detta fält på senare år och har varit framgångsrika i att attrahera internationell forskningsfinansiering. Detta har bland annat lett till framsteg såsom identifiering av sjukdomsspecifika patogener och identifiering av möjliga nya behandlingsstrategier.

Vid Avdelningen för Neuro finns för närvarande sju professorer i neurologi, av vilka de flesta har en forskningsfokus med inriktning mot neuroinflammation. Det är samtidigt angeläget att förstärka den metodologiska kompetensen inom translationell immunologi, både för att stärka den immunologiska och neuroimmunologiska kompetensen, och för att möjliggöra att avdelningens forskning i högre grad och med högre kvalitet utvecklas hela vägen till klinisk applikation och innovation, så att nya rön och bättre metoder kommer vården till nytta både snabbare och i större omfattning.

Din roll

Positionen som Professor i translationell immunologi är idealisk för en kompetitiv forskare med en etablerad forskargrupp. Anställningen är inriktad mot forskning och kandidaten förväntas bedriva forskning, utveckling och tillämpning av immunologiska metoder inom autoimmunitet, neuroimmunologi och neuroinflammation på en internationellt hög nivå. Kandidaten förväntas framgångsrikt bedriva en translationell forskning, med inriktningen att utveckla experimentell forskningsmetod till klinisk applikation och vidare in i klinisk prövning. Anställningen förutsätter att den anställde också deltar i forskar- och grundutbildning samt handleder examensarbeten.

Anställningen som professor kan komma att förenas med klinisk anställning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

För att vara behörig till positionen, måste sökanden ha uppvisat dokumenterad erfarenhet av att bedriva internationell kompetitiv forskning inom området translationell forskning, metodutveckling och innovation inom immunologi, med ett fokus på neuroimmunologi, samt erhållit forskningsanslag i konkurrens inom detta forskningsområde. Sökanden ska ha mycket goda kunskaper i att tala och skriva på engelska.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning, och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1) samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Det är meriterande om sökande utvecklat och tillämpat immunologiska metoder inom studier av autoimmunitet och neuroinflammation, såväl på djur som på människa. Det är meriterande om sökande har dokumenterad erfarenhet av och framgång inom translationell forskning, och som kan påvisa förmågan att utveckla experimentell forskningsmetod till klinisk applikation och innovation, och vidare till klinisk tillämpning. Det är även meriterande att ha uppvisat samverkan med kliniker, samt att ha ett väl etablerat nationellt och internationellt samarbete inom forskningsfälten immunologi, neuroimmunologi och autoimmunitet. Samarbete med och erfarenhet från näringslivet som avspeglar förmågan till nyttiggörande, innovation och klinisk tillämpning, är också meriterande. Utbildning inom och erfarenhet från akademiskt ledarskap är också meriterande.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid KI i allmänhet, och till en positiv utveckling av verksamheten vid Avdelningen för Neuro i synnerhet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Karolinska Institutet, Solna

Institutionen för klinisk neurovetenskap
Avdelningen för Neuro

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i normalfallet både nationella och internationella.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-5058/2020
Kontakt
  • Mats J Olsson, Prefekt , mats.j.olsson@ki.se
  • Daniel Lundqvist, Avdelningschef - Neuro (CNS), daniel.lundqvist@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2021-05-17
Sista ansökningsdag 2021-06-14

Tillbaka till lediga jobb