Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

-med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för medicin, Karolinska Institutet Huddinge, är en av de snabbast växande kliniska avdelningarna vid Karolinska Institutet (KI). Institutionen har 6 avdelningar som bedriver translationell forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom flera områden inom internmedicin.

Immunologi är ett starkt forskningsområde vid Karolinska Institutet. Området innefattar såväl grundläggande studier av immunsystemet som immunologiska studier vid olika sjukdomstillstånd t ex infektionssjukdomar, autoimmunitet, immunbrist, cancer och kroniska inflammatoriska sjukdomar. Cancer och kronisk inflammation drabbar ofta slemhinnorna i olika typer av vävnader och organ där kunskapen om immunsystemets funktion är begränsad. Ökad kunskap om vävnadsspecifika immunologiska mekanismer i organ krävs för att vi bättre skall förstå dessa svåra sjukdomar och därmed kunna förbättra diagnostik och optimera behandlingsstrategier. För detta ändamål önskar nu KI etablera en professur med fokus på translationell vävnadsimmunologi.

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning, och är en del av en central strategisk satsning med syfte att stärka forskning inom vävnadsimmunologi, specifikt den translationella forskningen där patientmaterial studeras med hjälp av avancerade molekylärbiologiska och immunologiska teknikplattformar.

Innehavaren av denna professur förväntas bedriva forskning på högsta internationella nivå inom ämnesområdet. I uppdraget ingår att leda och utveckla forskning inom translationell vävnadsimmunologi samt stärka denna kliniskt viktiga forskning vid Karolinska Institutet. Den sökande förväntas därför vara en person som kan utveckla bryggan mellan klinik och grundforskning genom att etablera nya translationella projekt och stärka de som redan finns. Väl fungerande kliniska samarbeten säkrar tillgången på provmaterial och avancerad metodologi finns tillgängligt för att leda denna utveckling. Vi förväntar oss ett aktivt arbete för nyttiggörande av forskningsresultaten, samt aktivt deltagande både i grundutbildning och forskarutbildning inom detta dynamiska område.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Den sökande måste uppvisa hög vetenskaplig kompetens och aktivitet inom området translationell vävnadsimmunologi, med omfattande erfarenhet av immunologisk metodik såsom avancerad flödescytometri, cellsortering, cellodling, och molekylärbiologi. Dokumentationen som stärker dessa kompetenser måste inkludera högprofilerade publikationer och forskningsbidrag som erhållits i konkurrens. En stark translationell forskningsprofil och omfattande erfarenhet samt aktuell forskning som grundar sig i analyser av patientvävnader är ett krav. Den sökande måste uppvisa framgångsrik handledning av doktorander och postdoktorer, samt goda pedagogiska meriter på grund- och forskarutbildningsnivå.  

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1) och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1).

Gedigen erfarenhet av singel-cell-analys är mycket meriterande eftersom denna teknologi anses vara av central betydelse för utvecklingen av detta forskningsfält. Vidare är det starkt meriterande om den sökande kan uppvisa erfarenhet av framgångsrikt lednings- och utvecklingsarbete i komplexa projekt samt etablerade samarbeten med kliniska forskare.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Flemingsberg - Institutionen för medicin, Huddinge

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i normalfallet både nationella och internationella.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4736/2020
Kontakt
  • Petter Höglund, Prefekt , petter.hoglund@ki.se
Facklig företrädare
  • Belinda Pannagel, SACO, belinda.pannagel@ki.se
  • Elisabeth Henriksson, OFR, elisabeth.henriksson@ki.se
  • Mari Gilljam, OFR, mari.gilljam@ki.se
Publicerat 2021-06-14
Sista ansökningsdag 2021-08-09

Tillbaka till lediga jobb