Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Du kommer att ingå i en forskargrupp under enheten för Kardiovaskulär och Nutritionsepidemiologi vid Institutet för miljömedicin. Forskargruppens arbete är inriktat på att öka kunskapen om orsaker till kroniska sjukdomar, huvudsakligen hjärt-kärlsjukdomar. Vår forskning är epidemiologisk och utnyttjar data från kohorter, ff a frågeformulärsdata och biomarkörer, samt information från befolknings- och hälsoregister. Kvinnor och män studeras vanligtvis separat, med hänvisning till att genus och biologiskt kön kan påverka patogenesen av många sjukdomar inklusive hjärt-kärlsjukdomar. Inom forskargruppen och inom enheten har vi ett fint samarbete och stort utrymme ges för stimulerande forskningsdiskussioner.    

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Att slutföra en doktorandutbildning innebär att ägna sig åt ett forskningsprojekt under ledning av en grupp erfarna forskare och att följa en individuell studieplan. Forskningsarbetet innefattar vetenskapligt skrivande och muntliga presentationer av forskningsresultat i olika sammanhang. Doktoranden deltar också i kurser och skriver en avhandling. Efter att ha avslutat sin doktorandutbildning vid Karolinska Institutet förväntas studenten ha utvecklat en avancerad kunskap i medicinsk vetenskap, vetenskaplig metodik och spetskompetens inom ett specifikt forskningsområde. För detta projekt kommer studenten att använda forskningsverktyg inom epidemiologi och biostatistik för att undersöka hur klimakteriebesvär, premenstruella besvär, samt graviditetsrelaterade komplikationer relaterar till kardiovaskulär risk. Projektet innefattar även studier av kardiovaskulär risk kopplad till behandling med kvinnliga könshormoner. Arbetet i projektet kommer att präglas av samarbete, både inom forskargruppen men också med forskare – såväl juniora som seniora – utanför den egna forskargruppen. Mot slutet av doktorandperioden förväntas doktoranden bidra, i viss mån, till undervisning inom epidemiologi eller andra folkhälsorelaterade ämnen.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker dig som har ett stort intresse för epidemiologi och är speciellt intresserad av att bidra till att fördjupa kunskapen om hormonrelaterade faktorer i relation till kvinnors hälsa. Läkarutbildning, en magisterexamen i epidemiologi eller annan examen inom hälsovetenskap föredras. Utmärkt skriftlig engelska krävs samt god förmåga att kommunicera muntligt på engelska, företrädesvis även svenska. God samarbetsförmåga är ett krav. Tidigare forskningserfarenhet inom epidemiologi är meriterande, liksom erfarenhet från forskning eller kliniskt arbete inom det kardiovaskulära området

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

 

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

 
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde According to agreement
Löneform Monthly salary
Referensnummer STÖD 2-4669/2020
Kontakt
  • Karin Leander, lecturer , karin.leander@ki.se
Facklig företrädare
  • Anne Boström, SEKO , 08-524 875 79, anne.bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR , 08-524 874 19, niklas.andersson@ki.se
  • Karlhans Che, Anda Gliga Saco-S, karlhans.che@ki.se, anda.gliga@ki.se
Publicerat 2020-11-03
Sista ansökningsdag 2020-11-24

Tillbaka till lediga jobb