- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS), bildades i sin nuvarande form 1993. Ca 400 studenter genomgår årligen sin medicinska grundutbildning vid KI DS vid enheterna för kirurgi och urologi, anestesi, diagnostisk radiologi, internmedicin och kardiologi, klinisk fysiologi, klinisk kemi, obstetrik och gynekologi samt ortopedisk kirurgi. Vid institutionen bedrivs en bred klinisk forskning inom olika områden. Institutionen har 90 registrerade doktorander och ca 10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen. Ca 200-250 artiklar utgår årligen från institutionen och publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Även omfattande uppdragsforskning pågår. Vid institutionen ges årligen ett antal kurser för specialistkompetens i olika ämnen samt vidareutbildningskurser för specialister och forskarutbildningskurser.

VO kvinnosjukvård och förlossning vid Danderyds sjukhus AB är en stor enhet med omfattande verksamhet. Vid enheten bedrivs patientnära forskning kopplat till sjukhusets patientuppdrag (obstetrik och benign gynekologi) samt utbildning inom momentet gynekologi och obstetrik inom läkarprogrammet.

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning. VO kvinnosjukvård och förlossning vid Danderyds sjukhus har flertalet forskningshandledare och doktorander och en väluppbyggd forskningsenhet med flertalet forskningssjuksköterskor och koordinatorer.

Institutionen vill nu rekrytera en ny lektor som ska leda och fortsatt utveckla forskningen och även övergripande ansvara för undervisningen i obstetrik och gynekologi vid Danderyds sjukhus. Innehavaren av tjänsten kommer leda verksamheten inom USV-enheten VO kvinnosjukvård och förlossning. Tjänsten avses vara uppdelad som 70% anställning vid Karolinska Institutet som lektor, och 30% som specialistkompetent läkare vid VO kvinnosjukvård och förlossning vid Danderyds sjukhus.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.).

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i obstetrik och gynekologi vid Danderyds sjukhus, och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i obstetrik och gynekologi, eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Eftersom anställningen kräver samarbete med övriga sjukhus i regionen ska innehavaren ha dokumenterad erfarenhet av samarbete mellan olika verksamheter och av att leda forskningsverksamhet.

Eftersom tjänsten innefattar patientkontakt ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk, GERS).

Bedömningsgrunder 

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2),  lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Det är särskilt meriterande med erfarenhet inom både obstetrisk och gynekologisk forskning. Det är också särskilt meriterande att ha erfarenhet av kursansvar / momentansvar. I det fall sökande har en gynekologisk profil så ser vi att sökande har en profil mot benign gynekologi baserat på Danderyds sjukhus patientunderlag.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Danderyd

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

För den kliniska anställningen vid Danderyds sjukhus krävs bevis på specialistkompetens, som bifogas ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i normalfallet både nationella och internationella. Befattningsnivå för klinisk tjänst (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) fastställs av Danderyds sjukhus, innan beslut om anställning fattas.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Danderyd
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4599/2020
Kontakt
  • Tomas Jernberg, prefekt, tomas.jernberg@ki.se
  • Maria Persson, Danderyds sjukhus, maria.k.persson@sll.se
Facklig företrädare
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Andrea Herslow, SACO, 08-524 826 24, andrea.herslow@ki.se
Publicerat 2021-03-26
Sista ansökningsdag 2021-04-23

Tillbaka till lediga jobb