- med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till verksamhetsförlagd utbildning och klinisk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för medicin, Solna (MedS), har väletablerade och starka utbildnings- och forskningsprofiler inom biomedicin och klinisk medicin på hög internationell nivå. Kursen i klinisk medicin inom läkarprogrammet är central för att studenterna ska tillgodogöra sig kunskaper i utredning och behandling av vanliga internmedicinska sjukdomar, hud- och infektionssjukdomar och geriatriska sjukdomar. Institutionen för medicin, Solna, ansvarar för kursen som till största del genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Avdelningen för klinisk medicin vid MedS ansvarar för att den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs med hög kvalitet och för att säkra att lärande- och examensmål nås för läkarstudenter bedrivs delar av undervisningen bl.a. vid medicinflödet på Capio S:t Görans sjukhus. Detta medför ökade synergier och förbättrade förutsättningar för klinisk forskning.

För att uppnå detta finns behov av universitetsanställd lärare och forskare vid Institutionen för medicin, Solna, förenat med klinisk anställning inom medicinflödet på Capio S:t Görans sjukhus.

Capio S:t Görans sjukhus (CStG) ingår i en av Europas ledande privata vårdkoncerner och är ett av Sveriges största akutsjukhus, centralt beläget på Kungsholmen i Stockholm. Medicinflödet vid sjukhuset omfattar internmedicin, akutmedicin, kardiologi, neurologi och infektion. CStG:s vision är att driva framtidens sjukvård och mission är att ge bättre vård genom att lära, utmana och förnya. Se vidare www.capiostgoran.se.

Din roll

Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning. Den person vi söker förväntas ansvara för att den verksamhetsförlagda utbildningen inom medicinflödet på CStG genomförs med hög kvalitet och samverka med de kliniska verksamheterna där utbildningen bedrivs. Vidare ingår att utveckla undervisningen på institutionen, handleda doktorander och postdocs samt bedriva forskning inom klinisk medicin.

Lektoratet kommer vara förenat med anställning som specialistläkare inom internmedicin, akutmedicin, kardiologi, neurologi eller infektion vid CStG sjukhus. Befattningsnivå på klinisk tjänst (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) avgörs efter sakkunnigbedömning enligt nedan. Fördelningen avses vara 60 procent vid MedS och 40 procent vid CStG.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare inom medicinflödet vid CStG och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens inom internmedicin, akutmedicin, kardiologi, neurologi eller infektion samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Tjänstgöringen som läkare samt undervisningsuppdraget kräver mycket goda kunskaper i svenska.

Därutöver gäller att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Bedömningsgrunder 

Anställningen har inriktning mot utbildning och forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Meriterande är erfarenhet av att samordna och leda utbildning samt pedagogiska utvecklingsprojekt.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet och CStG bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Capio S:t Görans sjukhus erbjuder en bred uppsättning förmåner för sina anställda medarbetare. Se vidare här capiostgoran.se/jobba-med-oss/

Placering: Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet respektive Capio S:t Görans sjukhus.

Besök gärna våra webbsidor Institutionen för medicin, Solna och Capio S:t Görans sjukhus

Din karriär fortsätter här

Ansökan

 Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).   

För den kliniska anställningen vid Capio S:t Görans sjukhus krävs bevis på specialistkompetens, som bifogas ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i normalfallet både nationella och internationella. Befattningsnivå för klinisk tjänst (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) fastställs av Capio S:t Görans sjukhus innan beslut om anställning fattas.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi senast 2 februari 2021.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna, Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-5750/2020
Kontakt
  • Prof. Ewa Ehrenborg, Inst.medicin, Solna, ewa.ehrenborg@ki.se
  • PA Dahlberg, Fou-chef CStG, pa.dahlberg@capiostgoran.se
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Bruna Gigante, SACO, bruna.gigante@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2020-12-22
Sista ansökningsdag 2021-02-02

Tillbaka till lediga jobb