-med inriktning mot utbildning och forskning

Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet

Institutionen för Lärande, Informatik, Management, och Etik (LIME) utlyser en professur vid KI inom medicinsk klinisk etik. Professuren är knuten till Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE), ett samarbete inom medicinsk etik mellan berörda enheter på Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet. CHE är ett dynamiskt och aktivt forskningscentrum i medicinsk etik med etablerad samverkan med myndigheter och hälso- och sjukvård.

Din roll

Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning. 

Anställningen är en del av en central strategisk satsning med syfte att långsiktigt öka förutsättningarna för en stark, nära och ömsesidigt berikande integrering mellan utbildning och forskning på olika nivåer. Innehavaren förväntas ta ett stort ansvar för att leda utvecklingen av utbildningsverksamheten för att säkerställa en forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet.

Ämnet medicinsk klinisk etik är av stor betydelse för både utbildning och forskning vid KI samt för utveckling av hälso- och sjukvården. Utbildningen inom området behöver utformas utifrån de behov som finns inom de olika utbildningarna på Karolinska Institutet, med nära koppling till klinisk etikforskning. Medicinsk klinisk etik förekommer som en viktig del i samtliga KI:s olika program på grund- och avancerad nivå samt doktorandnivå. I ämnet ingår frågor om bemötande, patientautonomi och dess gränser, behandlingsbegränsningar, självvalt livsslut, dolda värderingar och värdekonflikter. Det innefattar också system- eller organisationsetiska frågor som exempelvis frågor om prioriteringar av patienter och patientgrupper, folkhälsoetik samt ledarskapsfrågor. 

Din roll inom utbildning, forskarutbildning och forskning samt samverkan inom ledning och utveckling beskrivs nedan.

Utbildning och forskarutbildning

Du förväntas deltaga i undervisning på grund-, avancerad- och doktorandnivå inom medicinsk klinisk etik liksom i pedagogisk utveckling av denna undervisning. Du förväntas även utveckla och leda undervisning till stöd för verksamhetsförlagd utbildning, utveckla och leda undervisning för kliniska handledare och annan personal samt utveckla läromedel och utbildningsmaterial. Härtill ingår att handleda doktorander och postdocs. I tjänsten ingår ansvar för att stärka ämnet medicinsk klinisk etik inom yrkesexamensprogram på KI.

Forskning

Du förväntas initiera, utföra och leda forskning i ämnet medicinsk klinisk etik. I det ska ingå forskning som stärker undervisningen.

Ledning, utveckling och samverkan

Du förväntas vara ledare inom ämnet medicinsk klinisk etik vid LIME/KI i samverkan med ledningarna för utbildningsrogrammen. Du förväntas också samverka i nationella nätverk kring medicinetisk utbildning samt med region och myndigheter i medicinetiska frågor.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

För att vara behörig skall den sökande vara etablerad som självständig forskare inom medicinsk klinisk etik. Den sökande måste ha mycket god pedagogisk erfarenhet och skicklighet samt god administrativ, ledar- och samarbetsförmåga. Detta skall styrkas genom publikationer av god vetenskaplig kvalitet i internationella tidskrifter inom medicinsk klinisk etik samt dokumenterad undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete inom medicinsk klinisk etik av betydelse för praktiken och forskningsområdet. 

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper

Goda språkkunskaper i något skandinaviskt språk krävs.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3) och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Särskild vikt kommer att läggas vid pedagogiska meriter i medicinsk klinisk etik, i synnerhet avseende pedagogiskt utvecklingsarbete inom området. Vikt läggs också vid erfarenhet av samverkan med myndigheter och hälso- och sjukvård.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

Institutionen för lärande, informatik och management 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).


Varmt välkommen med din ansökan senast den 23 februari 2021.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4386/2020
Kontakt
  • Carl Johan Sundberg, prefekt, carl.j.sundberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Jayne Alfredsson, SACO , 08-524 838 21, jayne.alfredsson@ki.se
Publicerat 2021-02-02
Sista ansökningsdag 2021-02-23

Tillbaka till lediga jobb