Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till verksamhetsförlagd utbildning och klinisk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) har väletablerade utbildnings- och forsknings-profiler inom klinisk kirurgi på hög internationell nivå.

MMK innehar kursuppdrag för Karolinska Institutets läkarprogram för kursen i klinisk kirurgi (klinisk medicin med inriktning kirurgi) och tillhörande studentvalda kurser (SVK). Kursen i klinisk medicin, inriktning kirurgi inom läkarprogrammet är central för att studenterna ska tillgodogöra sig kunskaper i utredning och behandling av vanliga kirurgiska sjukdomar. MMK ansvarar för att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs med hög kvalitet. Med anledning av NKS högspecialiserade uppdrag har MMK sedan 2019 ett samarbete med Capio S:t Görans sjukhus (CStG) inom VFU med tonvikt på akutuppdraget. För att säkra att lärande- och examensmål nås för läkarstudenter bedrivs delar av denna undervisning vid kirurgflödet på Capio S:t Görans sjukhus. Detta medför ökade synergier och förutsättningar för klinisk forskning.

För att uppnå detta finns behov av universitetsanställd lärare och forskare vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi förenat med klinisk anställning inom kirurgflödet på Capio S:t Görans sjukhus.

Capio S:t Görans sjukhus (CStG) ingår i en av Europas ledande privata vårdkoncerner, och är ett av Sveriges största akutsjukhus, centralt beläget på Kungsholmen i Stockholm. Kirurgflödet vid sjukhuset omfattar kirurgi, urologi, ortopedi, onkologi, anestesi, smärt och röntgen. CStG:s vision är att driva framtidens sjukvård och mission att ge bättre vård genom att lära, utmana och förnya. Se vidare www.capiostgoran.se.

Din roll

Den person vi söker förväntas att i samverkan med MMK ansvara för den verksamhetsförlagda utbildningen inom kirurgflödet på CStG. Vidare medverka till att grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom klinisk kirurgi stärks.

Lektoratet kommer vara förenat med anställning som specialistläkare inom allmän kirurgi, urologi, ortopedi, anestesi eller närliggande specialitet vid CStG sjukhus. Om den som erbjuds anställning uppfyller CStGs krav för anställning som biträdande överläkare eller överläkare kan den sökande erbjudas denna anställning. Sysselsättningsgraden avses vara fördelad 60% vid MMK och 40% vid CStG.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens visa vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare inom kirurgflödet vid CStG och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens inom allmän kirurgi, urologi, ortopedi, anestesi eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Sökanden ska ha erfarenhet av handledning av doktorander och postdocs.

Bedömningsgrunder 

Anställningen har inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (2), vetenskaplig skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska lektorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet och CStG bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Capio S:t Görans sjukhus är ett av Sveriges ledande akutsjukhus. Dagens Medicin utsåg i sin senaste ranking Capio S:t Görans Sjukhus till Årets bästa sjukhus i sin kategori. Capio S:t Görans sjukhus erbjuder en bred uppsättning förmåner för sina anställda medarbetare. Se vidare här https://capiostgoran.se/jobba-med-oss/vart-erbjudande/

Placering: Institutionen för molekylär medicin och kirurgi respektive Capio S:t Görans sjukhus

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

För den kliniska anställningen vid Capio S:t Görans sjukhus krävs bevis på specialistkompetens, som bifogas ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i normalfallet både nationella och internationella. Befattningsnivå för klinisk tjänst (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) fastställs av Capio S:t Görans sjukhus innan beslut om anställning fattas.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3937/2020
Kontakt
  • Anders Franco-Cereceda, prefekt, Anders.Franco-Cereceda@ki.se
  • PA Dahlberg, FOU-chef Capio S:t Görans sjukhus, pa.dahlberg@capiostgoran.se
Facklig företrädare
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, 08- 517 70478
  • Virpi Töhönen, SACO , virpi.thononen@ki.se
Publicerat 2021-01-21
Sista ansökningsdag 2021-02-11

Tillbaka till lediga jobb