Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. Institutet för miljömedicin bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMM:s forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

inom muskuloskeletal hälsa finns vid Karolinska Institutet. Dock saknas kunskap vid Institutet för miljömedicin och Karolinska Institutet inom preventiva insatser för långvarig och återkommande muskuloskeltala besvär med inriktning specifikt mot systematisk utveckling och utvärdering av sådana insatser. Med en forskningsposition inom preventiva insatser för muskuloskeletala besvär vill Institutet för miljömedicin bidra till utvecklingen av ett multidisciplinärt perspektiv till muskuloskeltal hälsa, som integrerar preventiva med rehabiliterande insatser för denna patientgrupp.

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning. Den biträdande lektorn ska bedriva egna forskningsprojekt för metodutveckling inom området muskuloskeletal hälsa med inriktning specifikt mot systematiska utveckling och utvärdering av preventiva insatser. I arbetsuppgifterna ingår också kursansvar och undervisning inom grund- och forskarutbildning, samt handledning av forskarstuderande. Den biträdande lektorn ska även uppfylla kravet att samarbeta med externa parter, såsom kliniker. Det är viktigt att kunna påvisa tidigare erfarenhet av samarbete med externa parter.

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 4 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en självständig forskare som är i forskningsfronten inom området utveckling, utvärdering och implementering av muskuloskeletal hälsa med specifikt inriktning prevention i interventionsstudier. Kunskap inom evidensbaserad praktik, prevention av muskuloskeletala besvär, systematisk utveckling av insatser inom interventionsforskning samt effekt- och kostnads-utvärdering är meriterande. Klinisk erfarenhet som kiropraktor är meriterande då arbetet kräver insikt i vanliga procedurer och terminologi. Internationella kontakter och samarbetsmöjligheter vid utländska universitet och forskargrupper är av betydelse. Vidare är det är meriterande om den sökande har erhållit externa anslag i konkurrens. Vikt fästs vid lednings- och samarbetsförmåga.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

https://ki.se/imm/enheten-for-interventions-och-implementeringsforskning-inom-arbetshalsa

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska. CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 24 September 2020.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor.

Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3618/2020
Kontakt
  • Lydia Kwak, enhetschef, 070-748 24 14 / lydia.kwak@ki.se
Facklig företrädare
  • Anne Boström, SEKO, 08-524 875 79, anne.bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR , 08-524 874 19, niklas.andersson@ki.se
  • Karlhans Che, Anda Gliga Saco-S,, karlhans.che@ki.se, anda.gliga@ki.se
Publicerat 2020-09-03
Sista ansökningsdag 2020-09-24

Tillbaka till lediga jobb