Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen för laboratoriemedicin består av sju avdelningar inom vilka det bedrivs både forskning och undervisning. Institutionen är involverad i avancerad forskning inom såväl grundforskning som tillämpad forskning. Samtliga avdelningar bedriver verksamhet i nära kontakt med kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset. Institutionens utbildningsverksamhet bidrar till flertalet program och kurser inom KI:s totala utbildningsutbud.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Maligna lymfom är en heterogen sjukdomsgrupp med stora variationer i sjukdomsförlopp. Många patienter kan botas men inte alla. Du kommer att ingå i en translationell forskningsmiljö tillsammans med kliniska patologer, kliniska hematologer och grundforskare. Din forskning kommer att leda till ökad kunskap om sjukdomsmekanismer och att identifiera nya targets för lymfombehandling.

Din roll

Vi söker en begåvad, innovativ och entusiastisk forskare med doktorsexamen inom exempelvis immunologi, cellbiologi, patologi eller farmakologi. Erfarenhet av cellodling samt cellulära och molekylära metoder som flödecytometri, Western blot och PCR är ett krav. Erfarenhet av att isolera och arbeta med humana leukocyter från blod och annan vävnad är önskvärt. Bioinformatik är en viktig del av arbetet och kommer att utföras i samarbete med SciLife Lab. Goda kunskaper i engelska är nödvändigt och det är också nödvändigt att kunna arbeta i ett team samt att kunna interagera med olika professioner. Du förväntas ta en ledande roll i design och utförande av experimentella studier samt i presentation/publikation. Pågående projekt i forskargruppen rör molekylära sjukdomsmekanismer vid lymfom med ett speciellt fokus på mantelcellslymfom. Ditt huvudsakliga projekt kommer att fokusera på transkriptionsfaktorn SOX11 i mantelcellslymfom och hur den interagerar med andra nukleära proteiner. Vidare studeras mekanismer som påverkar DNA-reparation och känslighet för cytostatika och antimetaboliter. Ett annat viktigt projekt är G-proteinkopplade receptorer, speciellt cannabinoidreceptorer och hur global fosfo-signalering styr cellmigration och interaktion med vävnadens mikromiljö. Studierna bedrivs dels på cell-linjer, dels på primära celler isolerade från tumörvävnad och sker i samarbete med kliniska hematologer, kliniska patologer och SciLife Lab.

Dina viktigast uppgifter som postdoc är att:

 • Planera och genomföra dina egna projekt
 • Skriva och publicera artiklar
 • Skriva forskningsansökningar och aktivt söka projektfinansiering
 • Delta i nationella och internationella kongresser och vetenskapliga möten för att presentera ditt arbete
 • Handledning och undervisning av juniora kollegor
 • Sprida kunskap om din forskning

Tjänsten gäller för 2 år med möjlig förlängning 1 eller 2 år.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Viktiga kriterier för bedöming av ansökningar är:

 • Relevanta praktiska och teoretiska kunskaper
 • Publikationer
 • Relevant arbetslivserfarenhet
 • Betyg under kandidat/masterstudier
 • Andra professionella erfarenheter
 • Språkkunskaper
 • Ansökandes motivering

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Flemingsberg, AnaFutura Laboratoriet.

https://ki.se/labmed/forskargrupp-birgitta-sander-birger-christensson

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete En komplett publikationslista En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2020.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2438/2020
Kontakt
 • Birgitta Sander, birgitta.sander@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Emilie Hultin, SACO, 08-52483286
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
Publicerat 2020-05-29
Sista ansökningsdag 2020-06-30

Tillbaka till lediga jobb