- med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Vill du arbeta med och utveckla utbildning och forskning inom klinisk patologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset? Är du intresserad av molekylär diagnostik? Välkommen till en ledande miljö inom klinisk patologi.

Din roll

Anställningen är en del av en central strategisk satsning med syfte att långsiktigt öka förutsättningarna för en stark, nära och ömsesidigt berikande integrering mellan utbildning och forskning på olika nivåer. Innehavaren förväntas ta ett stort ansvar för att leda utvecklingen av utbildningsverksamheten för att säkerställa en forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet.

Anställningen innebär ett övergripande ansvar för utbildning i patologi vid Institutionen för Onkologi-Patologi där innehavaren förväntas ha en central roll för att integrera den dynamiska utvecklingen inom patologin i undervisningen avseende både kursinnehåll och lärandemål. Anställningen innebär bl.a. att ha kursansvar / vara kursansvarig för undervisningen i patologi inom Läkarprogrammet och Optikerprogrammet. Detta inkluderar t.ex. utveckling av kursinnehåll och lärandemål, utveckling av lärandeaktiviteter, och engagemang för utveckling och forskningsanknytning av lärarkåren. Innehavaren förväntas även utöva akademiskt ledarskap genom övergripande organisation och utveckling av utbildning på avancerad och forskar-nivå samt uppdragsutbildningar i patologi. Innehavaren förväntas vara formellt utbildningsansvarig inom FoUU för site Solna inom ME Klinisk Patologi och Cytologi. 

Sökande förväntas även tillföra akademiskt ledarskap inom experimentell och kliniskt inriktad forskning i patologi. Sökande ska därvidlag fungera som principal investigator (PI) och bedriva högkvalitativ forskning inom ämnesområdet, samt handleda doktorander eller disputerade, juniora forskare samt yngre medarbetare inom den kliniska patologin.

För den kliniska anställningen förväntas innehavaren aktivt delta i och utveckla klinisk diagnostik för minst ett av de ämnesområden inom klinisk patologi som bedrivs vid site Solna. 

Anställningen är förlagd vid Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, på 50% av heltid (varav 30% avser att ha kursansvar / vara kursansvarig och 20% forskning) samt anställning vid ME Klinisk Patologi och Cytologi vid Karolinska Universitetssjukhuset-Solna på 50% av heltid (varav 20% utbildning och 30% kliniskt diagnostiskt arbete).

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor/lektor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk  skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet och klinisk skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).  

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. 

Pedagogisk meritering är av stor vikt. Den sökande ska ha erfarenhet av klinisk och teoretisk utbildning i patologi inom medicinska utbildningsprogram, samt av handledning på olika nivåer. Sökande ska även ha erfarenhet från att ha kursansvar / vara kursansvarig. 

Sökandes forskning ska vare erkänd, aktiv och av god kvalitet inom patologi.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i patologi vid berörd sjukvårdsenhet och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i patologi samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. För att anställas krävs att sökande innehar svenskt specialistbevis i patologi samt besitter erforderliga kunskaper i skriven och talad svenska.

Sökande ska vara en kliniskt aktiv läkare med goda kunskaper inom klinisk patologi, och väl erfaren med kliniskt rutinarbete såsom makro- och mikroskopisk diagnostik, deltagande i kliniska konferenser samt undervisning av juniora kollegor inom kliniken. Sökande ska ha en tydlig vision om hur han/hon ser utvecklingen inom utbildning inom klinisk patologi under de närmaste fem åren.

Bedömningsgrunder 

Anställningen har en inriktning mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (2).

Erfarenhet av kursansvar, webb-baserad pedagogik och examination är meriterande, liksom liksom en tydlig vision om utvecklingen inom utbildning i klinisk patologi under de närmaste fem-tio åren. 

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet samt ME Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset-Solna

Institutionen för onkologi-patologi

Din karriär fortsätter här

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar förutom de som rör den kliniska anställningen vara skrivna på engelska.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.


Varmt välkommen med din ansökan senast den 12 februari 2021 (ansökningstiden har förlängts).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1443/2020
Kontakt
  • Prefekt Lars Holmgren,, lars.holmgren@ki.se
  • Funktionschef Mensur Dzabic (klinik),, mensur.dzabic@sll.se
Facklig företrädare
  • Helen Eriksson, OFR , 08-524 823 38
  • Andreas Lundqvist, SACO, 08-517 768 84
Publicerat 2020-12-23
Sista ansökningsdag 2021-02-12

Tillbaka till lediga jobb