Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen
Den utlysta doktorandtjänsten är belägen på Aging Research Center (ARC) och inom den socialgerontologiska gruppen. ARC tillhör Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Den socialgerontologiska gruppen använder tvärsnitts- och longitudinella data från intervjuer och register i syfte att studera åldrande och äldre personers levnadsförhållanden. För närvarande arbetar forskargruppen med flertalet forskningsfrågor på teman rörande äldre personers hälsa; hälsotrender på gruppnivå; vård och social omsorg och flertalet aspekter kring ojämlikhet på gruppnivå.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Doktoranden kommer arbeta inom två projekt; ”Stålar och stöd. Utbyte av pengar och omsorg mellan äldre föräldrar och vuxna barn och dess konsekvenser för ojämlikhet.” och ”Hälsa och mortalitet bland äldre européer – en fråga om ekonomiskt och socialt stöd?”.
Det övergripande målet med doktorandprojektet är att undersöka hur ojämlikhet formas av familjetransfereringar i form av ekonomiskt och socialt stöd mellan äldre personer och deras vuxna barn. Transfereringar kommer att genomlysas i kontexten av större samhälleliga förändringar och välfärdsprogram.
Studenten kommer att tillsammans med sina handledare och inom ramen av projektet att utarbeta mer specifika forskningsfrågor för doktorsavhandlingen. Med stöd av handledarna kommer studenten att genomföra statistiska analyser av longitudinella data och skriva resultaten för varje studie i syfte att publicera i vetenskapliga tidskrifter.
Doktoranden kommer gå kurser och medverka på seminarier på doktorandnivå, presentera forskningen på vetenskapliga konferenser, lära sig att sammanställa och analysera data på olika sätt, skriva vetenskapliga artiklar och medverka i vetenskapliga aktiviteter såsom forskargruppsmöten och seminarieserier.

Vad erbjuder vi? 
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Nödvändiga krav

 • Masterexamen inom Samhällsvetenskap eller Folkhälsa
 • Dokumenterad erfarenhet av statistiska analyser och longitudinella data
 • Visa på vetenskaplig kunskap och kvalitet i tidigare arbeten relevanta för ansökan
 • Mycket god svenska och engelska i tal och skrift

 Meriterande

 • Dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskapliga dokument/artiklar/rapporter
 • Dokumenterad förmåga och erfarenhet av att planera, koordinera och avsluta projekt inom och utanför akademin.

Vi söker en mycket motiverad, socialt skicklig och kreativ person som kan arbeta både självständigt och som lagmedlem i vår projektgrupp. 

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla

Ansökan
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Institutionen för NVS

Din karriär fortsätter här

 
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-1256/2020
Kontakt
 • Carin Lennartsson, lektor, carin.lennartsson@ki.se, 08-524 858 15
 • Carin Ullman, administrativ chef, carin.ullman@ki.se
 • Catarina Cleveson, samordnare forskarutbildning, catarina.cleveson@ki.se, 08-524 868 32
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2020-03-16
Sista ansökningsdag 2020-04-06

Tillbaka till lediga jobb