-med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet bedriver grundutbildning för tandläkare, tandhygienister, specialistutbildning och forskarutbildning. Avdelningen för orala sjukdomar bedriver forskning och forskarutbildning samt grundutbildning för studenter vid tandläkar- och tandhygienistprogrammet. Våra ämnen är cariologi, endodonti, parodontologi och odontologisk profylaktik. Vårt mål är att öka kunskapen om bakomliggande mekanismer vid orala sjukdomar.

Vi har ett nära samarbete med universitetstandvården, där den kliniska undervisningen är förlagd. Vid enheten arbetar ett tjugotal lärare och forskare. Flera av lärarna och forskarna vid avdelningen har gemensamma anställningar vid institutionen och universitetstandvården.

Då avdelningen bedriver utbildning i centrala ämnen inom odontologi och odontologisk profylaktik, är det viktigt att stärka de traditionella pedagogiska metoderna genom att införa, följa upp och vetenskapligt validera nya pedagogiska metoder i undervisning och examination genom aktiv forskning. Detta är en speciell prioritering vid institutionen för odontologi, särskilt efter införandet av nya läroplaner för tandläkar- och tandhygienistprogrammen under 2019. Därför, som ett världsledande universitet inom dessa discipliner, önskar KI, etablera en professur med ett pedagogiskt fokus kopplat till forskning.

Din roll

Anställningen är en del av en central strategisk satsning med syfte att långsiktigt öka förutsättningarna för en stark, nära och ömsesidigt berikande integrering mellan utbildning och forskning på olika nivåer. Innehavaren förväntas ta ett stort ansvar för att leda utvecklingen av utbildningsverksamheten för att säkerställa en forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet.

Förutom att undervisa kommer du också att arbeta med att förbättra pedagogiska processer och pedagogisk forskning vid institutionen samt leda utvecklingen av en utbildningsstimulerande miljö. Professuren kommer att fungera som en tvärvetenskaplig resurs inom tandläkar- och tandhygienistprogrammen men kan även vara en resurs för andra utbildningsprogram inom KI. En viktig arbetsuppgift ar att implementera nya pedagogiska metoder, didaktiska verktyg och utvärderingsplattformar. Metoder som ska utvecklas inkluderar till exempel beteendemässig intervention baserad på patientcentrerad kommunikation, personlig hälsovård, kognitiva beteendemetoder, digital utbildning samt problem- och studentbaserat lärande. Du förväntas därför att ha aktiv pedagogisk forskning på en hög internationell nivå för att kunna förbättra utbildningen i odontologi, odontologisk profylaktik och närliggande professioner.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet och  klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet). Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper

Den sökande måste vidare ha:

  1. a) doktorsexamen
  2. b) tandläkarexamen eller tandhygienistexamen eller examen inom närliggande hälsoinriktade område
  3. c) kvalifikationskurser i högre utbildning
  4. d) aktuell pedagogisk forskning inklusive publikationer inom pedagogik

Förutom formell pedagogisk kompetens ska du även ha erfarenhet av pedagogisk utveckling inom grundutbildning och / eller forskarutbildning. Erfarenhet av doktorandhandledning krävs också, eftersom detta ingår i tjänsten. Bortsett från att ha ett stark publikationsspår, måste du ha erfarenhet av att leda en egen forskargrupp och ha haft extern finansiering under de senaste 5 åren. 

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (1).

Erfarenhet av akademiskt ledarskap inom utbildning, till exempel forskningsaktivitet på internationell nivå inom området och mentorskap för akademiska lärare är meriterande.

Ledarerfarenhet av arbete inom internationella nätverk odontologi är en stark merit.

Du kan vara verksam inom olika odontologiska discipliner, till exempel oral epidemiologi, tandhälsovård, odontologisk profylaktik, oral fysiologi, digital tandvård, oral biologi eller kliniska ämnen.

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid personliga egenskaper såsom god planerings- och samarbetsförmåga.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Flemingsberg

Institutionen för odontologi 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-307/2020
Kontakt
  • Mats Trulsson, prefekt , mats.trulsson@ki.se
Facklig företrädare
  • Åsa Wiksten, SACO, 08-52488150
  • Johanna Karro, OFR, 08-524 888 01
Publicerat 2020-05-04
Sista ansökningsdag 2020-05-18

Tillbaka till lediga jobb