Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Målet med enhetens forskning är att identifiera och förebygga kemiska, fysikaliska, ergonomiska och psykosociala hälsorisker i arbetsmiljön. Vår verksamhet inkluderar forskning, utbildning och informationsspridning. Vi deltar i utbildning av läkare, företagshälsovårdens olika personalkategorier och specialistläkare i arbets- och miljömedicin.

Vi söker flera personer som vill arbeta i epidemiologiska studier med fokus på Arbets- och miljömedicin. Dessa kommer att vara stationerade i en klinisk forskargrupp verksam vid Centrum för Arbets- och Miljömedicin (CAMM) vid Stockholms läns landsting, men vara anställda i den Arbetsmedicinska enheten på IMM, Karolinska Institutet. Både IMM och CAMM är placerade i och i närheten av Karolinska Institutet Solna Campus.

Din roll

Vi har för närvarande flera stora projekt med skilda frågeställningar. I samtliga projekt förväntas du som post doc delta i datainsamling, bearbetning och analys samt författande av vetenskapliga artiklar på engelska samt i vissa fall även rapporter på Svenska. Studierna sker i samarbete med forskare från andra Universitet både i Sverige och utomlands. Som post doc förväntas du också delta i undervisning av studenter på magister och masternivå samt i vissa fall vara bihandledare åt doktorander.

Du som Post doc kommer att arbeta inom ett av följande områden.

A) Sambandet mellan Kemiska och fysikaliska exponeringar och hälsa.

I dessa projekt kommer du som post doc att studera en av följande frågeställningar

 1. Påverkar buller, vibrationer samt obekväma arbetstider under graviditet risken för negativ fosterpåverkan?
 2. Påverkar kemiska och fysikaliska exponeringar i arbetsmiljön risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdom?

B) Osäkra/atypiska anställningsformer och hälsa

Du som post doc kommer att delta i ett forskningsprogram vars övergripande syfte är att

 1. Fördjupa förståelsen för hur atypiska anställningsformer påverkar individer, familjer och samhällen och hur de bidrar till ojämlikhet i arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande.
 2. Identifiera initiativ som motverkar de negativa effekterna av atypiska anställningsformer och ökar arbetarnas förmåga att påverka sina arbetsförhållanden och leva sunda liv. 

C) Mental hälsa i tonåren och vägarna framåt. En ekologisk livscykelstrategi för utveckling av mental hälsa till vuxen ålder

Du som postdoc kommer att delta i ett forskningsprogram vars övergripande syfte är att analysera vikten av mental hälsa i tonåren för välbefinnande och hälsostatus till vuxen ålder. Programmet tillämpar data från en enastående 32-årig prospektiv kohortstudie från skolåldern och framåt.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Vi söker en mycket motiverad person med ett starkt intresse för arbets- och miljömedicin samt epidemiologi. Du skall ha en doktorsexamen inom Medicinsk Vetenskap, Folkhälsovetenskap, Arbetslivsvetenskap eller likande. Du bör ha en relevant bakgrund inom Arbets- och Miljömedicin, epidemiologi och/eller medicin. Du kan tex ha en läkarexamen, vara utbildad yrkeshygieniker, Civilingenjör med lämplig bakgrund eller ha en examen på Magister/Masternivå inom Miljö- och hälsoskydd, Arbete och Hälsa eller Folkhälsovetenskap med epidemiologiinriktning eller Biostatistik. Tidigare erfarenhet av epidemiologisk forskning är ett krav. Goda färdigheter i statistisk mjukvara, tex SAS, R eller STATA är ett krav. Det är även ett krav att den sökande kan uttrycka sig väl på engelska och svenska både muntligt och skriftligt. Undervisningserfarenhet är meriterande. 

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Enheten för arbetsmedicin, Insistutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Solna.

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5941/2019
Kontakt
 • Theo Bodin, Biträdande lektor, Theo.bodin@ki.se, 08-524 800 08
 • Jenny Selander, Forskare, jenny.selander@ki.se, 08-524 800 29
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 070-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
 • Anne Boström, SEKO , 08-524 875 79, anne.bostrom@ki.se
 • Niklas Andersson, OFR, 08-524 874 19, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2019-11-27
Sista ansökningsdag 2020-01-03

Tillbaka till lediga jobb