-med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap, där sektionen för allmänmedicin och primärvård är en av 7 sektioner. Vid sektionen bedrivs undervisning på grund- och avancerad nivå främst inom läkarprogrammet, och vi har ansvar för ett flertal kursmoment som totalt motsvarar ca 15 av programmet 220 veckor, och inkludera den s.k. upptakten, verksamhetsförlagt utbildning på nästan alla terminer, och programmets integrerade slutexamination. Vi bedriver fortlöpande en klinisk forskarskola, samt fristående kurser och uppdragsutbildningar. Forskarutbildningen omfattar förnärvarande ett 30-tal doktorander.

Din roll

Anställningen är en del av en central strategisk satsning med syfte att långsiktigt öka förutsättningarna för en stark, nära och ömsesidigt berikande integrering mellan utbildning och forskning på olika nivåer. Innehavaren förväntas ta ett stort ansvar för att leda utvecklingen av utbildningsverksamheten för att säkerställa en forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet.

Vi söker en disputerad läkare som är specialist i allmänmedicin med omfattande erfarenhet av undervisning och utveckling av utbildning på universitetsnivå, och som bedriver högkvalitativ forskning och är internationellt erkänd inom ämnesområdet. Innehavaren av professuren förväntas leda forskning, utbildning och forskningsanknytning vid sektionen.

Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning relaterat till ämnet allmänmedicin, forskningshandledning och forskning. Arbetet kommer också att i varierande grad att omfatta ledning, verksamhetsutveckling och administration på sektionen och institutionen. Arbetet med utbildning rör i första hand läkarprogrammet. Handledning sker främst inom kliniknära forskarutbildning, och forskningen ska bedrivas inom områden som är relevanta för ämnet allmänmedicin och anknyter till sektionens forskningsområden. Arbetsuppgifterna utformas och anpassas utifrån den sökandes kompetens och intresse, i överensstämmelse med verksamhetens behov, och kan förändras över tid.

Anställningen kan komma att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistläkare i allmänmedicin i Stockholms läns sjukvårdsområde vid berörd sjukvårdsenhet där innehavaren då förväntas delta i utvecklingen av universitetssjukvården med engagemang inom klinisk undervisning, forskning, utveckling och innovation.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

Den sökande ska ha god skicklighet inom pedagogik och omfattande erfarenhet av undervisning, samt vara en vara en etablerad forskare inom ämnesområdet. Då undervisningen främst bedrivs på svenska krävs också goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Den sökanden ska vidare inneha läkarexamen samt vara specialistutbildad läkare i allmänmedicin (eller motsvarande för sökande utanför Sverige) samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Därutöver ska den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3) och lednings- och utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Med vetenskaplig skicklighet avses självständighet i att planera, genomföra och leda forskning samt att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Med pedagogisk skicklighet avses självständighet i att planera, genomföra och leda undervisning med såväl bredd som djup samt ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande. Vidare är erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag, liksom formell ledarskapsutbildning meriterande.

Det är av betydelse att kandidaten har erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete/forskning. Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av pedagogiska ledningsuppdrag, och undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Meriterande är också erfarenhet av pedagogisk samverkan med studenter och det omgivande samhället inklusive yrkesverksamma från flera professioner.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Flemingsberg


Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 7 augusti 2020.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5631/2019
Kontakt
  • Maria Ankarcrona, prefekt, maria.ankarcrona@ki.se
Facklig företrädare
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2020-06-24
Sista ansökningsdag 2020-08-07

Tillbaka till lediga jobb