- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vill du arbeta med och vidareutveckla kliniskt orienterad cancerforskning vid Karolinska Institutet och vid Karolinska Universitetssjukhuset? Vill du medverka till morgondagens kliniska forskarutbildning? Välkommen till en ledande forskningsmiljö inom klinisk epidemiologisk lymfomforskning.

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning. 

I arbetsuppgifterna ingår klinisk epidemiologisk forskning inom området maligna lymfom vid Avdelningen för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin Solna, och undervisning samt forskarutbildning inom klinisk epidemiologi vid samma avdelning, samt klinisk tjänstgöring vid Medicinsk Enhet Hematologi, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.

Då ett specifikt mål med tjänsten är att stärka samverkan forskning-klinik kring lymfomsjukdomar, så förväntas att den som anställs även deltar i ledarskapet för och vidareutvecklingen av den kliniska forskningsinfrastrukturen inom detta område. I arbetsuppgifterna ingår viss undervisning inom epidemiologisk teori och metodik vid Karolinska Institutet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet och klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Personen vi söker ska vara en etablerad självständig forskare, med klinisk epidemiologisk forskningsprofil med inriktning mot lymfom, dokumenterad genom antal och kvalitet på publikationer i internationella tidskrifter under de senaste fem till sju åren. Sökanden skall som huvudsökande ha erhållit anslag i öppen konkurrens under de senaste fem åren. Sökande skall därtill uppfylla formella meriter för anställning som kliniskt verksam specialistkompetent läkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistkompetent läkare i hematologi alternativt onkologi vid Medicinsk Enhet Hematologi, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset. Därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i hematologi alternativt onkologi, eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning förutsätts att sökanden besitter kunskap och färdighet i svenska språket motsvarande Socialstyrelsens krav för klinisk tjänstgöring (C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning, och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (1).

Eftersom arbetsuppgifterna även innefattar uppdraget att stärka den kliniska forskningsinfrastrukturen kommer erfarenhet av sådant arbete, liksom av olika akademiska förtroendeuppdrag, att vara meriterande. Likaså kommer erfarenhet från ledarskap och samarbete vara meriterande.

Eftersom arbetsuppgifterna även innefattar undervisning inom klinisk epidemiologi främst på forskarutbildningsnivå, särskilt inom avdelningens egna program av forskarutbildningskurser, är även pedagogiska meriter inklusive erfarenhet av undervisning och undervisningsplanering på denna nivå, meriterande. 

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Avdelningen för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin Solna, samt Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Kontakta Avdelningen för klinisk epidemiologi

Din karriär fortsätter här

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar, förutom de som gäller klinisk anställning (se nedan) vara skrivna på engelska.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 25 juni 2020.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-5252/2019
Kontakt
  • Avdelningschef, professor/överläkare Johan Askling, johan.askling@ki.se
Facklig företrädare
  • Bruna Gigante, SACO, bruna.gigante@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
Publicerat 2020-05-15
Sista ansökningsdag 2020-06-25

Tillbaka till lediga jobb